Παροουσιάστηκε το μαθησιακό σύστημα Μοντεσσόρι στην Ηγουμενίτσα...

Ο λογοθεραπευτής Τάσος Μώκας κάνει πρωτοποριακά πράγματα για τα δεδομένα της μικρής Ηγουμενίτσας. Και αυτό, γιατί θέλει να βοηθηθούν εκπαιδευτικοί και γονείς, μέσα από την έγκριτη ενημέρωση σε πολύ αποδοτικές και δοκιμασμένες στο χρόνο εκπαιδευτικές μεθόδους. Έτσι παρουσιάστηκε στην πρωτεύουσα της Θεσπρωτίας το μαθησιακό σύστημα Μοντεσσόρι. Η εισηγήτρια Μαρία Ζαφρανά, ομότιμη καθηγήτρια Ψυχολογίας της Παιδαγωγικής Σχολής του Α.Π.Θ., που είχε έναν απλό, ζωντανό και ρέοντα λόγο, και η συνεργάτιδα της παιδαγωγός Μαριάννα Μαυρίδου παρουσίασαν τη χρησιμότητα του Μοντεσσοριανού εκπαιδευτικού υλικού στην εκπαιδευτική διαδικασία της Προσχολικής Αγωγής.  Μια πολύ ενδιαφέρουσα εκδήλωση, όπου εκπαιδευτικοί και γονείς είχαν τη δυνατότητα να παρέμβουν και να διατυπώσουν τη γνώμη τους.