Αληθινή πνευματικότητα...

Ο Μητροπολίτης Παραμυθίας Τίτος ευλογεί το αντίδωρο, που κρατά στα χέρια του ένα μικρό παιδάκι. Η φωτογραφία αυτή, αποκαλύπτει την αληθινή πνευματικότητα. Και στο πρόσωπο του Επισκόπου και στο πρόσωπο του μικρού, σβήνει το εγώ και φαίνεται ο Χριστός. Αυτή είναι η αληθινή πίστη. Αυτή είναι η αληθινή παράδοση του εαυτού μας στο Θεό: Να αναγνωρίζουμε ότι εμείς από τον εαυτό μας δεν είμαστε τίποτε. Και όλα τα αγαθά, προέρχονται από το Θεό. Αρκεί να καλλιεργούμε το ταπεινό φρόνημα. Τότε θα μας σκεπάζει ο Θεός με το έλεός Του.