Οι κάτοικοι των χωριών του ιστορικού Σουλίου ταλαιπωρούνται από την έλλειψη γιατρού!

Δεν είναι μόνο τωρινό το πρόβλημα. Είναι παλαιό. Αλλά μια μόνιμη λύση δε βρίσκεται. Οι κάτοικοι των χωριών του ιστορικού Σουλίου ταλαιπωρούνται από την έλλειψη γιατρού!  Έτσι ούτε να εξεταστούν ολοκληρωμένα έχουν την ευχέρεια, ούτε να συνταγογραφήσουν, όποτε το χρειάζονται, τα φάρμακά τους   Απομωνομένοι γεωγραφικά, αφού η απόσταση από το πλησιέστερο κέντρο, την Παραμυθιά, είναι μεγάλη, δεν έχουν τη δυνατότητα να απολαμβάνουν και στοιχειώδη και αυτονόητα αγαθά της ζωής, όπως είναι αυτό της παροχής ιατρικών υπηρεσιών. Και είναι ηλικιωμένοι πολλοί από αυτούς, άρα έχουν ανάγκη συχνής ιατρικής φροντίδας. Το θέμα αυτό έχει τεθεί πολλές φορές και από το δήμο Σουλίου, αλλά και από το σωματείο "Οι Φίλοι του Σουλίου".   Αναγνωρίζει κανείς ότι υπάρχουν προβλήματα στο σύστημα υγείας, όπως και το ότι είναι απομακρυσμένη η περιοχή, ωστόσο θα μπορούσε, πιστεύουμε να βρεθεί ένας γιατρός να καλύπτει συνεχώς τους κατοίκους του ιστορικού τόπου. Ζητούν πολλά οι άνθρωποι; Δεν φτάνει που δεν έχουν πλήρες οδικό δίκτυο, δε φτάνει που δεν έχουν το περισσότερο διάστημα του χρόνου τηλεόραση, το να μην έχουν και γιατρό, πηγαίνει πολύ... 

Δημοφιλείς αναρτήσεις