Ένα μικρό χωριό, η Πόβλα Φιλιατών,με μεγάλη ιστορία!

Η Πόβλα, ο σημερινός Αμπελώνας, Φιλιατών, βρίσκεται εκεί που ξεκινάει η Ελλάδα, στα Ελληνοαλβανικά σύνορα. Τα τοπωνύμια του χωριού  φανερώνουν ότι πολλοί κατακτητές πέρασαν απ' εκεί, λαφυραγωγώντας και καταστρέφοντας τον τόπο: Βάνδαλοι, Γότθοι, Σλάβοι, Σέρβοι, Οθωμανοί και τελευταία Ιταλογερμανοί με τους συνεργάτες τους Αλβανοτσάμηδες.  Το εκκλησάκι του Πατρο-Κοσμά, στην είσοδο του χωριού, θυμίζει το πέρασμά του και τις διδαχές
του, όπως «τις περισσευούμενες εκκλησιές σχολειά να τις φτιάξετε!...».  Οι Ποβλιώτες έφυγαν για την ξενιτιά. Εκεί εργάστηκαν, διακρίθηκαν και πρόκοψαν, χωρίς να ξεχάσουν το χωριό τους. Χαρακτηριστική είναι η περίπτωση του ξενιτεμένου  Σπύρου Σταύρου Τσίγκου (1896 - 1982). Ξόδεψε εκατοντάδες χιλιάδες δολάρια, για ν' αλλάξει την όψη του χωριού και την ποιότητα ζωής των συγχωριανών του. Γι' αυτό και η προτομή του στέκεται τιμητικά στο μεσοχώρι. Άλλη προτομή στο χωριό είναι του Μητροπολίτη Ναθαναήλ, δις Τοποτηρητή του Οικουμενικού Θρόνου (1894 και 1907) και το άγαλμα του «Στρατιώτη», έργο του Μιχαήλ Τόμπρου.