Νέα αρχαιολογικά ευρήματα στη Θεσπρωτία μετά από έρευνα πέντε ετών ( 2011-2015) Ελλήνων και ξένων επιστημόνων!

Νέα αρχαιολογικά ευρήματα  στη Θεσπρωτία ήρθαν στο φως μετά από έρευνα πέντε ετών Ελλήνων και ξένων επιστημόνων! Έγινε εκτεταμένη και καλά προγραμματισμένη αρχαιολογική έρευνα επιφανείας στη λεκάνη του Μέσου Καλαμά Θεσπρωτίας, η οποία ξεκίνησε το  2011 και ολοκληρώθηκε το 2015 με την ευθύνη και την επίβλεψη τη
  και με τη συνεργασία της Γαλλικής Αρχαιολογικής Σχολής Αθηνών, των Πανεπιστημίων της Γενεύης και της Τυβίγκης και της Εφορείας Αρχαιοτήτων Θεσπρωτίας. Κατά τη διάρκεια της έρευνας, για όλα τα
ευρήματα που αποκαλύφτηκαν υπήρξε συστηματική καταγραφή και τεκμηρίωση,
τόσο για τα μη κινητά, που θα παραμείνουν στο χώρο, όσο και για τα κινητά ευρήματα, πριν τη συλλογή και μεταφορά τους στο εργαστήριο ή τις αποθήκες. Το ίδιο ισχύει για τις όποιες αλλαγές - διαφοροποιήσεις των στρωμάτων (στρωματογραφία), καθώς και για κάθε άλλο στοιχείο που κρίθηκε απαραίτητο να καταγραφε,ί ώστε να βοηθήσει στη σύνθεση και ερμηνεία των δεδομένων. Η ορθή τεκμηρίωση της ανασκαφικής διαδικασίας ήταν παράλληλα, περιγραφική, σχεδιαστική και φωτογραφική. Μελετήθηκε το παλαιοπεριβάλλον και η ανθρώπινη κατοίκηση στο βόρειο τμήμα της Θεσπρωτίας, μιας περιοχής που δεν είχε γίνει μέχρι σήμερα αντικείμενο συστηματικής έρευνας και μέσα από τη μελέτη καταρτίστηκαν φοιτητές του Τμήματος Ιστορίας και Αρχαιολογίας του Πανεπιστημίου Αθηνών στη μεθοδολογία της συγκεκριμένης έρευνας πεδίου και διαχείρισης του αρχαιολογικού υλικού. Σύμφωνα με την κ. Κουρτέση-Φιλιππάκη "η έρευνα εγγράφηκε σε μια γεωαρχαιολογική προσέγγιση, συνδέοντας στενά τη συστηματική αναγνώριση του ανάγλυφου και τη μελέτη της γεωμορφολογικής δυναμικής με τον εντοπισμό των αρχαιολογικών ευρημάτων και την ερμηνεία τους". Κατά τη διάρκεια της εν λόγω πενταετίας ήρθαν στο φως νέες αρχαιολογικές θέσεις, το χρονολογικό εύρος των οποίων κινείται από την Παλαιολιθική εποχή έως το τέλος των Ιστορικών Χρόνων και μεταγενέστερα.Έτσι  συμπληρώθηκε ο αρχαιολογικός χάρτης της περιοχής και επαναπροσδιορίστηκαν προγενέστερων ερευνών στην Ήπειρο ευρύτερα.

Δημοφιλείς αναρτήσεις