Άλλο πράγμα οι "περιουσίες" των "Τσάμηδων" και άλλο οι περιουσίες των Αλβανών στην Ελλάδα

Άλλο πράγμα οι "περιουσίες" των "Τσάμηδων" στη Θεσπρωτία και άλλο οι περιουσίες των Αλβανών στην Ελλάδα.  Με την κήρυξη του πολέμου η χώρα μας προχώρησε στη μεσεγγύηση των ιδιοκτησιών του αλβανικού κράτους και Αλβανών ιδιωτών. Μόλις τελειώσει το εμπόλεμο, αυτές, μετά από δικαστικές αποφάσεις, μπορεί ναι, αλλά και μπορεί και όχι να επιστραφούν. Αυτές είναι ιδιοκτησίες που τέθηκαν υπό τον έλεγχο του ελληνικού κράτους προσωρινά, μεταβατικά, ενόψει του πολέμου. Είναι πριν από τον πόλεμο.  Σύμφωνα με δήλωση του Γκλεβίν Ντερβίσι, συμβούλου του υπουργού Εξωτερικών της Αλβανίας, «η άρση του εμπολέμου με την Αλβανία θα πρέπει να συνοδεύεται από άλλες νομικές πράξεις, οι οποίες θα καθορίσουν με τον τρόπο και τους μηχανισμούς, που το κράτος και οι πολίτες της Αλβανίας θα πρέπει να απευθυνθούν στα θεσμικά όργανα και τους οργανισμούς, που καθορίζονται από τις ελληνικές αρχές, για να αποδείξουν την ιδιοκτησία τους και να αποκτήσουν το δικαίωμα απόκτησης, βάσει των επίσημων εγγράφων που υπήρχαν».  Οι "τσάμικες περιουσίες", αφορούν το τέλος του πολέμου και για τις οποίες υπάρχουν αμετάκλητες δικαστικές αποφάσεις».