Γιορτή τσιπούρας στη Σαγιάδα: Ισχυρό χαρτί για την τοπική οικονομία οι ιχθυοκαλλιέργειες

Ισχυρό χαρτί για την οικονομία της Θεσπρωτίας είναι οι ιχθυοκαλλιέργειες στην περιοχή της "Λωρίδας" Σαγιάδας στα ελληνοαλβανικά σύνορα. Αυτό επιβεβαιώθηκε για μια ακόμη φορά στην θεσμοθετημένη ετήσια γιορτή τσιπούρας στη Σαγιάδα, την οποία συνδιοργάνωσαν ο Σύλλογος Ιχθυοκαλλιεργητών Θεσπρωτίας, ο δήμος Φιλιατών και ο Εκπολιτιστικός Σύλλογος Σαγιάδας, όπου προσφέρθηκαν δωρεάν χιλιάδες ψημένες τσιπούρες στο πλήθος των παρευρισκόμενων. Κατά τους χαιρετισμούς και από τον περιφερειάρχη Ηπείρου Αλέκο Καχριμάνη και από τον πρόεδρο του Συλλόγου Ιχθυοκαλλιεργητών Θεσπρωτίας Ιωάννη Χεκίμογλου και από το δήμαρχο Φιλιατών Σπύρο Παππά, τέθηκε, για μια ακόμη φορά, ο προβληματισμός, για τη λειτουργία επιχείρησης ασφαλτικών στη λωρίδα Σαγιάδας. Η υπόθεση εκκρεμεί στο Συμβούλιο Επικρατείας και καλό θα ήταν να αποφανθεί η δικαιοσύνη επί της ουσίας, αν δηλαδή προκαλέσει ή όχι ζημιά η επένδυση στις ιχθυοκαλλιέργειες. επιχειρηματικός αυτός κλάδος αντέχει στα χρόνια της κρίσης, καταφέρνοντας να στηρίξει την τοπική αλλά και την εθνική οικονομία, ενισχύοντας τις εξαγωγές και δημιουργώντας παράλληλα θέσεις εργασίας.Το σύνολο της ετήσιας πρωτογενούς παραγωγής όλων των ειδών των εκτρεφόμενων ψαριών της περιοχής, ανέρχεται σε περίπου 12.000 τόνους και προσεγγίζει το 12%-14% της πανελλήνιας παραγωγής. Σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης αυτό το ποσοστό αντιστοιχεί περίπου στο 5% της συνολικής παραγωγής. Το μεγαλύτερο μέρος της παραγωγής, ποσοστό που προσεγγίζει το 90%, εξάγεται, κυρίως στην Ευρώπη. Ο χρηματικός όγκος αυτού του ποσοστού ξεπερνά τα 50 εκατομμύρια ευρώ ετησίως. Οι εξαγωγές αυτές αντιπροσωπεύουν το 7%-8% των συνολικών εξαγωγών όλων των ιχθυηρών της χώρας. Στην περιοχή λειτουργεί ο μεγαλύτερος ιχθυογεννητικός σταθμός στα Βαλκάνια όπως και σταθμός προπάχυνσης ψαριών. Επίσης λειτουργούν σε συνεργατική βάση σύγχρονα συσκευαστήρια, μεταποίησης και τυποποίησης, στην περιοχή Νέας Σελεύκειας.  Οι περισσότερες από τις μονάδες ιχθυοκαλλιέργειας, είναι σχετικά μικρού μεγέθους και οικογενειακές, ενώ ορισμένες είναι μέλη αλυσίδας μεγάλων επιχειρήσεων του κλάδου, που διαθέτουν εγκαταστάσεις και στην περιοχή.  Το 70% των ιδιοκτητών των μονάδων που λειτουργούν, είναι ντόπιοι. Είτε κατάγονται από τα χωριά της Σαγιάδας, είτε είναι κάτοικοι της ευρύτερης περιοχής. Οι μονάδες απασχολούν άμεσα 400 εργαζομένους ενώ υπάρχουν εκατοντάδες έμμεσες θέσεις εργασίας, και άλλες επιχειρήσεις που επηρεάζονται θετικά από τη δραστηριότητα των μονάδων. Είναι αναγκαίο να προχωρήσουν άμεσα οι μεταρρυθμίσεις στο χώρο της ιχθυοκαλλιέργειας, που αφορούν στην περαιτέρω απλοποίηση των διοικητικών διαδικασιών, στην εξασφάλιση βιώσιμης ανάπτυξης μέσω ενός συντονισμένου χωροταξικού σχεδιασμού, η ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και η διασφάλιση ισότιμων όρων ανταγωνισμού κυρίως έναντι τρίτων χωρών.