Βραβεύτηκαν Θεσπρωτοί και Γιαννιώτες μαθητές από το Ίδρυμα "Μόρφωσις Νεολαίας"

Το ίδρυμα «Μόρφωσις Νεολαίας» της Πανηπειρωτικής Συνομοσπονδίας Ελλάδας, σύμφωνα με τη διαθήκη του ιδρυτή του αείμνηστου Στέφανου Βασιλάκου με χρηματικά έπαθλα και επαίνους βράβευσε και φέτος, την Πέμπτη 9 Αυγούστου,  τους αριστεύσαντες μαθητές  στην τελευταία τάξη  κατά το σχολικό έτος 2016-2017 των ακριτικών σχολείων  των νομών Θεσπρωτίας και Ιωαννίνων. Η βράβευση, παρουσία μαθητών/τριών και γονέων τους  έγινε στα Ιωάννινα την Παρασκευή 12 Αυγούστου 2016. Είναι μια μικρή ενίσχυση και κυρίως μια ηθική επιβράβευση των νέων, που προσπαθούν, μέσω της παιδείας, να αποκτήσουν ορθό προσανατολισμό στη ζωή τους. . Η αναγνώριση του καλού και της προσπάθειας όλων πρέπει να γίνεται από όλους. Και ας δίνεται το κίνητρο στα παιδιά να θέλουν να γίνουν καλύτεροι και να συνεισφέρουν με τα μεγαλύτερα χαρίσματά τους.