Η μόλυνση στον Καλαμά είναι συνεχής: Νεκρές πέστροφες και καραβίδες σε αφρισμένα νερά!

Τελικά το θέμα της μόλυνσης του Καλαμά είναι διαχρονικό. Και παρά τις προσπάθειες κατά καιρούς των αρμοδίων, το πρόβλημα φαίνεται πως είναι δύσκολο να επιλυθεί, γιατί έχει να κάνει με την περιβαλλοντική συνείδησή μας. Πάλι, σύμφωνα με καταγγελία της κίνησης "Καθαρός Καλαμάς", που αναπτύσσει δραστηριότητα αξιοσημείωτη για την προστασία του οικοσυστήματος του ποταμού,  ανακαλύφθηκαν  νεκρές πέστροφες και καραβίδες στο φαράγγι του Γορμού μέσα σε αφρισμένα νερά.  Δείγματα και των ψαριών και του νερού στάλθηκαν για έρευνα στα ενδεδειγμένα εργαστήρια. Οφείλουμε όλοι να καταλάβουμε ότι η ρύπανση του περιβάλλοντος και στη συγκεκριμένη περίπτωση του Καλαμά έχει αρνητικές επιπτώσεις στην ίδια τη ζωή μας.  Κάτοικοι των παρακαλάμιων περιοχών σημειώνουν πως είναι αναμφισβήτητο γεγονός πως ο ποταμός Καλαμάς αντιμετωπίζει μόλυνση  των νερών του με ότι αυτό συνεπάγεται για όλες τις χρήσεις του. Το ποτάμι έχει μετατραπεί σε αποδέκτη λυμάτων και αποβλήτων, καθώς  και φυτοφαρμάκων, ζιζανιοκτόνων και λιπασμάτων, βασικά από το λεκανοπέδιο των Ιωαννίνων, αλλά και από διάφορα άλλα σημεία. Και προσθέτουν πως η  χρόνια αδιαφορία και η μη επίλυση των προβλημάτων έχουν οδηγήσει σε μια κατάσταση που κινδυνεύει να είναι χωρίς επιστροφή. Μεταξύ των προτάσεων της κίνησης "Καθαρός Καλαμάς" είναι η "εφαρμογή της νομοθεσίας για την υπαγωγή της Τάφρου Λαψίστας στις ευαίσθητες περιοχές, όπως προβλέπει το Σχέδιο Διαχείρισης Λεκανών Απορροής Ποταμών του Υδατικού Διαμερίσματος Ηπείρου. Ολοκληρωμένο σχέδιο μετρήσεων-αναλύσεων στην Τάφρο  και κατά μήκος του Καλαμά. Συνεχείς έλεγχοι στην είσοδο της Τάφρου σε 24ωρη βάση προκειμένου να υπάρχει άμεση ενημέρωση. Έλεγχοι για παράνομες απορρίψεις είτε με αγωγούς είτε με ρίψη απευθείας στην Τάφρο και το χάντακα από επιχειρήσεις και ιδιώτες. Επέκταση – αναβάθμιση του Βιολογικού Ιωαννίνων καθώς δεν επαρκεί προκειμένου να καλύψει τις όλο και αυξανόμενες ανάγκες. Δημιουργία νέου Βιολογικού εντός της ΒΙΠΕ Ιωαννίνων και σύνδεση όλων των μονάδων. Άμεση ολοκλήρωση Αποχετευτικού Δικτύου Λεκανοπεδίου Ιωαννίνων. Το νερό του Βιολογικού Ιωαννίνων μετά την επεξεργασία και ως καθαρότητας 95% , όπως προβλέπεται, να επιστρέφει στη λίμνη για εμπλουτισμό της, ιδιαίτερα σε περιόδους ξηρασίας".