Ας μην ξαναχαθεί η ευκαιρία του φυσικού αερίου για τη Θεσπρωτία

Ο διασυνδετήριος αγωγός Ελλάδας - Ιταλίας (IGI), που η κατασκευή του επανήλθε στο προσκήνιο και η Θεσπρωτία αυτή τη φορά δεν πρέπει να ξαναχάσει την ευκαιρία, θα αποτελείται από δύο τμήματα: το χερσαίο τμήμα, Κομοτηνή - Φλωροβούνι Θεσπρωτίας, μήκους περίπου 600 χλμ. το οποίο θα αναπτυχθεί από το Διαχειριστή Εθνικού Συστήματος Φυσικού Αερίου  και το υποθαλάσσιο τμήμα του έργου, με την ονομασία «Αγωγός ΠΟΣΕΙΔΩΝ» και μήκος περίπου 200 χλμ., Φλωροβούνι Θεσπρωτίας - Οτράντο Ιταλίας, το οποίο θα αναπτυχθεί από την ελληνική εταιρεία με την επωνυμία «Υποθαλάσσιος Αγωγός Φυσικού Αερίου Ελλάδος - Ιταλίας ΠΟΣΕΙΔΩΝ Α.Ε.». Στην εν λόγω εταιρεία συμμετέχουν ισοµερώς η Δημόσια Επιχείρηση Αερίου και η Ιταλική EDISON. Περιβαλλοντικές ανησυχίες υπάρχουν και πάλι σε μερίδα πολιτών της Θεσπρωτίας, ωστόσο με την έγκριση της μελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων και λαμβάνοντας υπόψιν τη σπουδαιότητα του έργου, αυτό θα πρέπει να προχωρήσει, γιατί θα έχει πολλαπλά οφέλη για την περιοχή. Ο υποθαλάσσιος αγωγός φυσικού αερίου Ελλάδας - Ιταλίας ΠΟΣΕΙΔΩΝ έχει λάβει το σύνολο των υποχρεωτικών αδειών για την κατασκευή και λειτουργία του. Κατά την παρούσα φάση, προβλέπεται η ολοκλήρωση όλων των προαπαιτούμενων ενεργειών, ώστε εφόσον εξασφαλιστούν οι απαραίτητες - για τη λειτουργία του - ποσότητες φυσικού αερίου, το έργο να είναι έτοιμο για τη λήψη της Τελικής Επενδυτικής Απόφασης (Final Investment Decision - FID). Με βάση το ισχύον χρονοδιάγραμμα, ο αγωγός «ΠΟΣΕΙΔΩΝ» θα τεθεί σε λειτουργία στο τέλος του 2022.  Ο αγωγός έχει σχεδιαστεί έτσι, ώστε να μεταφέρει 12 δισ. κυβ. μέτρα φυσικού αερίου (φ.α.) ετησίως με δυνατότητα αναβάθμισης μέχρι και σε 20 δισ. κυβ. μέτρα φ.α. ετησίως, το οποίο θα είναι διαθέσιμο στα ελληνικά σύνορα και θα προέρχεται από πηγές της Ανατολικής Μεσογείου, της Μέσης Ανατολής ή/και της Κασπίας κ.ά. με κατεύθυνση προς την Ιταλία. Η Ε.Ε. αναγνωρίζει τη στρατηγική σημασία του αγωγού IGI, συμπεριλαμβάνοντάς τον στα Έργα Κοινού Ενδιαφέροντος (Projects of Common Interest - PCIs) της ισχύουσας λίστας βάσει του Ευρωπαϊκού Κανονισμού 347/2013. Επιπλέον, το έργο είχε περιληφθεί στα έργα του Νοτίου Διαδρόμου, που συγχρηματοδοτήθηκαν από πόρους των προγραμμάτων «Διευρωπαϊκά Δίκτυα στον τομέα της ενέργειας» (ΤΕΝ - Ε) και το «Ευρωπαϊκό Σχέδιο Οικονομικής Ανάκαμψης στον τομέα της ενέργειας» (EEPR).