Ενισχύθηκε οικονομικά ο Φορέας Διαχείρισης Καλαμά – Αχέροντα για διάφορες δράσεις...

Ενισχύθηκε οικονομικά ο Φορέας Διαχείρισης Καλαμά – Αχέροντα για διάφορες δράσεις με το ποσό των 98.404,69 ευρώ  Πρόκειται  για την προστασία και διατήρηση της βιοποικιλότητας και αειφορική διαχείριση των οικοτουριστικών δραστηριοτήτων στην περιοχή των στενών Αχέροντα, χαρτογραφική αποτύπωση των υφιστάμενων μονοπατιών καθώς και προσδιορισμός νέων περιπατητικών διαδρομών ανάδειξης του φυσικού περιβάλλοντος στις προστατευόμενες περιοχές των στενών Αχέροντα, στενών Καλαμά και έλους Καλοδικίου και προμήθεια ενημερωτικού υλικού.