Χρηματοδότηση με 358 χιλ. ευρώ του Αγροτικού Συνεταιρισμού Θεσπρωτίας για λάδι και ελιά


Σημαντικά βήματα κάνει ο Αγροτικός Συνεταιρισμός Θεσπρωτίας-Πρέβεζας στην παραγωγή λαδιού και ελιάς, χάριν στις προσπάθειες του δραστήριου διευθύνοντα συμβούλου Βασίλη Παρόλα, που παρά την οικονομική συγκυρία δίνει επενδυτικές ωθήσεις. Εγκρίθηκε πρόγραμμα από το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης για τα έτη 2018-2021, που αφορά στη στήριξη των τομέων του ελαιολάδου και των επιτραπέζιων ελιών του Αγροτικού Συνεταιρισμού Θεσπρωτίας-Πρέβεζας, συνολικού προϋπολογισμού 358.105 ευρώ. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει μεταξύ άλλων, δράσεις για την βελτίωση συνθηκών καλλιέργειας του ελαιολάδου, την βελτίωση περιβαλλοντικών επιπτώσεων των καλλιεργειών, τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας και γενικότερα παρεμβάσεις, οι οποίες στοχεύουν στην αναβάθμιση της ποιότητας του ελαιολάδου και των επιτραπέζιων ελιών. Ο Αγροτικός Συνεταιρισμός Θεσπρωτίας - Πρέβεζας, αναπτύσσει δραστηριότητες, που καλύπτουν ολόκληρο το φάσμα της παραγωγής, μεταποίησης και εμπορίας αγροτικών προϊόντων και ειδικά ελαιολάδου, καθώς επίσης και προμήθεια γεωργικών εφοδίων και μηχανημάτων.Για να στηρίξει την προσπάθεια των ελαιοπαραγωγών μελών του  έχει εξασφαλίσει σύγχρονο τυποποιητήριο ελαιολάδου και κατάλληλους χώρους αποθήκευσης.