Τι προβλέπει ο νόμος για ίδρυση και λειτουργία πανεπιστημιακού τμήματος στην Ηγουμενίτσα


Το νομοσχέδιο για τη συγχώνευση του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων με το ΤΕΙ Ηπείρου ψηφίστηκε στις  1-8-2018 υπερψηφίστηκε από την ελληνική βουλή με σχετική πλειοψηφία και είναι νόμος του κράτους. Στο νέο Ακαδημαϊκό χάρτη της τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης, προβλέπεται η ίδρυση το 2018 και η λειτουργία το 2021 τμήματος του νέου Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, εφόσον η σύγκλητός του συμφωνήσει. Το τμήμα αυτό  με τίτλο Μετάφρασης και Διερμηνείας εντάσσεται στη Σχολή Κοινωνικών Επιστημών. Το υπάρχον τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων του ΤΕΙ Ηπείρου θα λειτουργεί μέχρι το 2022, οπότε και θα αποφοιτήσουν και οι εισακτέοι κατά την τρέχουσα ακαδημαϊκή περίοδο. Τα μέλη ΔΕΠ (καθηγητές ) του υπάρχοντος τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων (και πρώην Εφαρμογών Ξένων Γλωσσών) εντάσσονται άμεσα στο νέο τμήμα και δεν μεταφέρονται σε άλλο τμήμα ή πόλη.