100.000 ευρώ δεσμεύτηκαν στα ελληνοαλβανικά σύνορα μέσα στο πρώτο εξάμηνο του 2018

Σε περίοδο οικονομικής κρίσης Αλβανοί,  προσπαθούν να διασφαλίσουν τα χρήματά τους, είτε μεταφέροντάς τα από την Ελλάδα στην Αλβανία, είτε από την Αλβανία, όπου και εκεί δεν είναι καλή η οικονομική κατάσταση, στην Ελλάδα. Έτσι μέσα στο πρώτο εξάμηνο του 2018 δεσμεύτηκαν στο Τελωνείο Κακαβιάς 100.000 ευρώ. Από αυτά παρακρατήθηκε ως πρόστιμο υπέρ του ελληνικού δημοσίου το 25%. Σε μια ρευστή εποχή, κάθε άνθρωπος αναζητεί τρόπους να διασφαλίσει τα χρήματά του. Θεμιτό είναι αυτό, αρκεί να μην παραβιάζεται η νομιμότητα.