2, 5 εκ. επιβάτες και 230.000 φορτηγά διακινούνται ετήσια από το λιμάνι Ηγουμενίτσας

Το λιμάνι Ηγουμενίτσας είναι ήδη σταθμός για τη διακίνηση σε ετήσια βάση 2,5 εκατ. επιβατών και περίπου 230.000 φορτηγών από και προς το εξωτερικό. Το ενδιαφέρον μεγάλων ναυτιλιακών ομίλων για υπηρεσίες του λιμανιού είναι αναμενόμενο, καθώς η Ηγουμενίτσα γεωγραφικά είναι το πλησιέστερο λιμάνι της Ελλάδος με την Ιταλία και τις βαλκανικές χώρες της Αδριατικής Θάλασσας, αποτελώντας έτσι μία σημαντική γέφυρα ανθρώπων και εμπορευμάτων από και προς τη Δυτική Ευρώπη. Κύριες συνδέσεις τ αποτελούν οι ιταλικοί λιμένες (Μπάρι, Μπρίντιζι, Ανκόνα, Βενετία, Τεργέστη και Ραβένα), καθώς και η  Κέρκυρα. Στο μεταξύ, μπορεί να εξελιχθεί σε κέντρο διαμετακόμισης για εμπορευματικές μεταφορές μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Μέσης Ανατολής. Μεγάλη ώθηση στη δραστηριότητα του λιμανιού θα δώσει το εμπορευματικό κέντρο/επιχειρηματικό πάρκο Ηγουμενίτσας, το οποίο έχει ενταχθεί στο έργο ADRI-UP. Η παρέμβαση στο λιμάνι της Ηγουμενίτσας αφορά την ανάπτυξη ενός διπολικού εμπορευματικού κέντρου εντός της περιφέρειας της Θεσπρωτίας, μεταξύ των οποίων μία περιοχή εντός της ζώνης του λιμένα της Ηγουμενίτσας και η άλλη στην περιοχή που καταλαμβάνεται σήμερα από το Βιοτεχνικό Πάρκο Θεσπρωτίας (περιοχή Γκρίκα, Δήμος Σουλίου).  Το Εμπορευματικό Κέντρο Ηγουμενίτσας θα εξυπηρετήσει τις εμπορευματικές ροές από και προς τις περιοχές της Αδριατικής που ο λιμένας συνδέει, αλλά και θα ενισχύσει περαιτέρω τη βιωσιμότητα και την αποτελεσματικότητα του εκάστοτε θαλάσσιου διαδρόμου, που είτε ξεκινά είτε διέρχεται από το λιμάνι της Ηγουμενίτσας. Θα προσθέσει ένα ισχυρό κρίκο στη δόμηση της αλυσίδας λιμενικών - οδικών μεταφορών, διαμετακόμισης Αδριατικής - Ιονίου - Εγνατίας και ελληνικής ενδοχώρας. Στόχος του έργου είναι η αύξηση της προσβασιμότητας του διάδρομου Αδριατικής-Ιονίου, συμβάλλοντας ταυτόχρονα στη συνοχή και την ενσωμάτωση της Νοτιοανατολικής Ευρώπης και της ευρύτερης περιοχής των Βαλκανίων με την Κεντρική και Δυτική Ευρώπη και είναι ενταγμένο στον τομέα χρηματοδότησης «Συνδέοντας την Ευρώπη» - CEF της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με συνολικό προϋπολογισμού 23 εκατ., ενώ στο ελληνικό σκέλος αναλογούν 12 εκατ. ευρώ. Οι κύριοι ειδικοί στόχοι αυτής της δράσης περιλαμβάνουν: Μείωση της κυκλοφοριακής συμφόρησης, εξορθολογισμό των εμπορευματικών ροών, βελτίωση της διαλειτουργικότητας και της συν-τροπικότητας, της χρήσης δηλαδή των διαφόρων μέσων μεταφοράς, μεμονωμένα και σε συνδυασμό με στόχο να επιτευχθεί η βέλτιστη και βιώσιμη χρήση των πόρων, διευκόλυνση της συνδυασμένης ποιότητας των ροών και ενσωμάτωση της εφοδιαστικής αλυσίδας.