Ό,τι προβλέπει ο "Κλεισθένης 1" και αφορά τους δήμους της Θεσπρωτίας. Του Στ. Κωσταρά

"ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ 1" ΚΑΙ ΔΗΜΟΣ ΣΟΥΛΙΟΥ

Σύμφωνα με τον «Κλεισθένη», ο Δήμος Σουλίου, ο οποίος έχει περισσότερους από 10.000 κατοίκους (10.063 ο μόνιμος πληθυσμός του Δήμου και 10.185 ο de facto πληθυσμός ο οποίος λαμβάνεται υπόψη για τις εκλογικές διαδικασίες), χαρακτηρίζεται ως Μεσαίος Ηπειρωτικός Δήμος. Ο  Δήμος Σουλίου συνεχίζει να αποτελείται από τις ίδιες εκλογικές περιφέρειες (δημοτικές ενότητες) Παραμυθιάς (εκλεγόμενοι 20), Αχέροντα (εκλεγόμενοι 6) και Σουλίου (εκλεγόμενος 1) που εκλέγουν και τους αντίστοιχα αναγραφόμενους σε παρένθεση δημοτικούς συμβούλους οι οποίοι είναι και πάλι 27 συνολικά.

Οι τοπικές κοινότητες οι οποίες έχουν πλέον των 300 κατοίκων και εκλέγουν τοπικά συμβούλια των οποίων ο αριθμός αναγράφεται δίπλα στην κάθε μία είναι οι: Παραμυθιάς (πλέον των 2.000 κατοίκων 7μελές), Γαρδικίου, Γλυκής, Σκανδάλου, Γκρίκας, Ζερβοχωρίου, Καρβουναρίου, Καριωτίου, Κρυσταλλοπηγής, Νεοχωρίου, Ξηρολόφου και Προδρομίου (πλέον των 300 κατοίκων 5μελή).

Όλες οι υπόλοιπες κοινότητες με πληθυσμό κάτω των 300 κατοίκων εκλέγουν μόνο τον πρόεδρο της τοπικής κοινότητας.

Οι υποψήφιοι δημοτικοί σύμβουλοι που μπορούν να περιλαμβάνονται σε κάθε ψηφοδέλτιο μπορεί να είναι συνολικά από 27 έως 36, εκ των οποίων το 40%, και ήτοι 14 στους 36, πρέπει να είναι γυναίκες. Ο μέγιστος αριθμός υποψηφίων σε κάθε εκλογική περιφέρεια (δυνατότητα προσαύξησης 30% επί των εκλεγομένων), είναι Παραμυθιά (έως 26 υποψήφιοι), Αχέροντας (έως 8 υποψήφιοι) και Σούλι (έως 2 υποψήφιοι),   (προστίθεται 30% επιπλέον σε κάθε εκλογική περιφέρεια και ένας επιπλέον στις εκλογικές περιφέρειες που εκλέγουν λιγότερους από 5 δημοτικούς συμβούλους).

Οι υποψήφιοι σύμβουλοι τοπικών κοινοτήτων που εκλέγουν τοπικά συμβούλια (πληθυσμός πλέον των 300 κατοίκων) και μπορούν να περιλαμβάνονται σε κάθε ψηφοδέλτιο είναι από 7 έως 9 για τα 7μελή τοπικά συμβούλια και από 5 έως 8 για τα 5μελή τοπικά συμβούλια. Το ίδιο ποσοστό υποψηφίων γυναικών, και ήτοι 40%, ισχύει και για τα συμβούλια τοπικών κοινοτήτων.

Η εκλογή προέδρων των κοινοτήτων με πληθυσμό έως τριακοσίων (300) κατοίκων γίνεται με χωριστή κάλπη και με ενιαίο ψηφοδέλτιο, όλων των μεμονωμένων υποψηφίων.

Οι κάτοικοι των εκλογικών περιφερειών Παραμυθίας και Αχέροντα μπορούν να βάζουν μέχρι 3 σταυρούς σε υποψηφίους δημοτικούς συμβούλους της δικής τους εκλογικής περιφέρειας και 1 ακόμη σταυρό σε έναν υποψήφιο από μία μόνο άλλη εκλογική περιφέρεια. Οι κάτοικοι της εκλογικής περιφέρειας Σουλίου 1 σταυρό σε έναν υποψήφιο της δικής τους εκλογικής περιφέρειας και 1 ακόμη σταυρό σε έναν υποψήφιο από μία μόνο άλλη εκλογική περιφέρεια.

Για τα τοπικά συμβούλια που αποτελούνται από 7 μέλη οι ψηφίζοντες έχουν δικαίωμα να βάζουν 2 σταυρούς ενώ για τα 5μελή μόνο 1 σταυρό.

Για τους προέδρους των τοπικών κοινοτήτων με πληθυσμό έως τριακοσίους (300) κατοίκους, για τους οποίους υφίσταται ενιαίο ψηφοδέλτιο, οι κάτοικοι των κοινοτήτων αυτών μπορούν να βάζουν 1 μόνο σταυρό στον υποψήφιο της αρεσκείας τους.

Για να εκλεγεί κάποιος δήμαρχος θα πρέπει ο συνδυασμός του να λάβει το την απόλυτη πλειοψηφία του συνολικού αριθμού των έγκυρων ψηφοδελτίων (50% +1 ψήφο) από την πρώτο γύρο της εκλογικής διαδικασίας. Αν δεν συμβεί αυτό τότε η διαδικασία επαναλαμβάνεται σε δεύτερο γύρο μεταξύ των δύο συνδυασμών που έλαβαν τις περισσότερες ψήφους στην αρχική εκλογική διαδικασία.

Για τις εκλογές αυτές ισχύει η απλή αναλογική στην εκλογή των δημοτικών συμβούλων. Το εκλογικό μέτρο, που προκύπτει από ταέγκυρα ψηφοδέλτια διαιρούμενα με τον συνολικό αριθμό εδρών των εδρών (27), καθορίζει από τον πρώτο γύρο τον αριθμό των δημοτικών συμβούλων που θα εκλέξει η κάθε παράταξη. 

Μετά την κατανομή των εδρών σύμφωνα με το εκλογικό μέτρο, εκλέγονται οι υποψήφιοι του συνδυασμού που έχουν τους περισσότερους σταυρούς σε κάθε εκλογική περιφέρεια.

Στις μονοεδρικές εκλογικές περιφέρειες την έδρα την παίρνει ο πρώτος σε ψήφους συνδυασμός στην περιφέρεια αυτή.  

Πρόεδρος του συμβουλίου κοινότητας που έχει πάνω από 300 κατοίκους εκλέγεται ο επικεφαλής ενός από τους δύο πρώτους συνδυασμούς με ψηφοφορία μεταξύ των εκλεγέντων συμβούλων της κοινότητας, η οποία διεξάγεται την πρώτη Κυριακή του Ιανουαρίου της δημοτικής περιόδου.

Πρόεδρος κοινότητας που έχει πληθυσμό κάτω από 300 κατοίκους εκλέγεται ο υποψήφιος που θα πάρει τους περισσότερους σταυρούς στο ενιαίο ψηφοδέλτιο.

Αντιδήμαρχοι του δήμου (οι οποίοι μπορεί να είναι μέχρι 4)μπορούν να ορίζονται και από την αντιπολίτευση αν όμως το εγκρίνει η πλειοψηφία των μελών της παράταξης στην οποία ανήκει ο προτεινόμενος.

Ο πρόεδρος του δημοτικού συμβουλίου εκλέγεται υποχρεωτικά από την παράταξη του δημάρχου. Άλλος υποψήφιος μπορεί να εκλεγεί μόνον αν συγκεντρώσει τα 2/3 του συνολικού αριθμού των μελών του δημοτικού συμβουλίου.

Επιτρέπεται η προσχώρηση δημοτικού συμβούλου σε άλλη παράταξη αν αυτή εγκριθεί από τα 2/3 των μελών της παράταξης στην οποία προσχωρεί.

Δύο ή και περισσότερες παρατάξεις μπορούν να συνενωθούνσχηματίζοντας νέα παράταξη αν συμφωνήσει και υπογράψει το σύνολο των μελών των παρατάξεων.   

Η απλή αναλογική και η απεξάρτηση της εκλογής των τοπικών συμβουλίων και των προέδρων κοινοτήτων από τους συνδυασμούς των δημάρχων είναι δύο από τις σημαντικές εκλογικές μεταρρυθμίσεις οι οποίες, κατά την άποψή μου, κινούνται προς την σωστή κατεύθυνση.

Φυσικά όλα τα παραπάνω, τα οποία προβλέπονται από τον νόμο «Καλλικράτη» όπως τροποποιήθηκε με τον «Κλεισθένη», θα πρέπει να επισημοποιηθούν και με την έκδοση εγκύκλιου του υπουργείου εσωτερικών.

"ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ 1" ΚΑΙ ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΙΑΤΩΝ

Σύμφωνα με τον «Κλεισθένη», ο οποίος ψηφίστηκε από την Βουλή και έγινε νόμος του κράτους, ο Δήμος Φιλιατών, ο οποίος έχει λιγότερους από 10.000 κατοίκους (7.710 ο μόνιμος πληθυσμός του Δήμου και 7.909 ο de facto πληθυσμός ο οποίος λαμβάνεται υπόψη για τις εκλογικές διαδικασίες), περιλαμβάνεται στους Μικρούς Ηπειρωτικούς και Μικρούς Ορεινούς Δήμους.

Ο  Δήμος Φιλιατών συνεχίζει να αποτελείται από τις ίδιες εκλογικές περιφέρειες (δημοτικές ενότητες) των πρώην Δήμων Φιλιατών (εκλεγόμενοι 16) και Σαγιάδας (εκλεγόμενοι 5) που εκλέγουν και τους αντίστοιχα αναγραφόμενους σε παρένθεση δημοτικούς συμβούλους οι οποίοι είναι 21 συνολικά.

Οι τοπικές κοινότητες οι οποίες έχουν πλέον των 300 κατοίκων και εκλέγουν τοπικά συμβούλια των οποίων ο αριθμός αναγράφεται δίπλα στην κάθε μία είναι οι: Φιλιατών (πλέον των 2.000 κατοίκων 7μελές), Ασπροκκλησίου, Κεστρίνης και Σαγιάδας (πλέον των 300 κατοίκων 5μελή).

Όλες οι υπόλοιπες κοινότητες έχουν  πληθυσμό κάτω των 300 κατοίκων και εκλέγουν μόνο τον πρόεδρο της τοπικής κοινότητας.

Οι υποψήφιοι δημοτικοί σύμβουλοι που μπορούν να περιλαμβάνονται σε κάθε ψηφοδέλτιο μπορεί να είναι συνολικά από 21 (ελάχιστος) έως 28 (μέγιστος), εκ των οποίων το 40%, και ήτοι 11 στους 28, πρέπει να είναι γυναίκες. Ο μέγιστος αριθμός υποψηφίων σε κάθε εκλογική περιφέρεια (δυνατότητα προσαύξησης 30% επί των εκλεγομένων), είναι Φιλιάτες (έως 21 υποψήφιοι) και Σαγιάδα (έως 7 υποψήφιοι)    (προστίθεται 30% επιπλέον σε κάθε εκλογική περιφέρεια).

Οι υποψήφιοι που μπορούν να περιλαμβάνονται σε κάθε ψηφοδέλτιο, στις τοπικές κοινότητες που εκλέγουν τοπικά συμβούλια, είναι από 7 έως 9 για το 7μελές τοπικό συμβούλιο της πόλης των Φιλιατών και από 5 έως 8 για τα 5μελή τοπικά συμβούλια των τριών κοινοτήτων που έχουν πάνω από 300 κατοίκους. Το ίδιο ποσοστό υποψηφίων γυναικών, και ήτοι 40%, ισχύει και για τα συμβούλια τοπικών κοινοτήτων. Η ψηφοφορία για την ανάδειξη των τοπικών συμβουλίων γίνεται σε ξεχωριστή κάλπη.

Όπως σε όλες τις κοινότητες της χώρας η εκλογή προέδρων των κοινοτήτων με πληθυσμό έως τριακοσίων (300) κατοίκων γίνεται μεξεχωριστή κάλπη και με ενιαίο ψηφοδέλτιο, όλων των μεμονωμένων υποψηφίων.

Οι κάτοικοι και των δύο εκλογικών περιφερειών (Φιλιατών και Σαγιάδας) μπορούν να βάζουν μέχρι 3 σταυρούς σε υποψηφίους δημοτικούς συμβούλους της δικής τους εκλογικής περιφέρειας και 1 ακόμη σταυρό σε έναν υποψήφιο στην άλλη εκλογική περιφέρεια.

Για τα τοπικά συμβούλια που αποτελούνται από 7 μέλη οι ψηφίζοντες έχουν δικαίωμα να βάζουν 2 σταυρούς ενώ για τα 5μελή μόνο 1 σταυρό.

Για τους προέδρους των τοπικών κοινοτήτων με πληθυσμό έως τριακοσίους (300) κατοίκους, για τους οποίους υφίσταται ενιαίο ψηφοδέλτιο, οι κάτοικοι των κοινοτήτων αυτών μπορούν να βάζουν 1 μόνο σταυρό στον υποψήφιο της αρεσκείας τους.

Κατά τα λοιπά, και όπως ισχύει για όλους τους δήμους της χώρας:

- Για να εκλεγεί κάποιος δήμαρχος θα πρέπει ο συνδυασμός του να λάβει το την απόλυτη πλειοψηφία του συνολικού αριθμού των έγκυρων ψηφοδελτίων (50% +1 ψήφο) από την πρώτο γύροτης εκλογικής διαδικασίας. Αν δεν συμβεί αυτό τότε η διαδικασία επαναλαμβάνεται σε δεύτερο γύρο μεταξύ των δύο συνδυασμών που έλαβαν τις περισσότερες ψήφους στην αρχική εκλογική διαδικασία.

- Για τις εκλογές αυτές ισχύει η απλή αναλογική στην εκλογή των δημοτικών συμβούλων. Το εκλογικό μέτρο, που προκύπτει από ταέγκυρα ψηφοδέλτια διαιρούμενα με τον συνολικό αριθμό εδρών των εδρών (21), καθορίζει από τον πρώτο γύρο τον αριθμό των δημοτικών συμβούλων που θα εκλέξει η κάθε παράταξη.

- Αντιδήμαρχοι του δήμου (οι οποίοι μπορεί να είναι μέχρι 4)μπορούν να ορίζονται και από την αντιπολίτευση αν όμως το εγκρίνει η πλειοψηφία των μελών της παράταξης στην οποία ανήκει ο προτεινόμενος.

- Ο πρόεδρος του δημοτικού συμβουλίου εκλέγεται υποχρεωτικά από την παράταξη του δημάρχου. Άλλος υποψήφιος μπορεί να εκλεγεί μόνον αν συγκεντρώσει τα 2/3 του συνολικού αριθμού των μελών του δημοτικού συμβουλίου.

- Επιτρέπεται η προσχώρηση δημοτικού συμβούλου σε άλλη παράταξη αν αυτή εγκριθεί από τα 2/3 των μελών της παράταξης στην οποία προσχωρεί.

- Δύο ή και περισσότερες παρατάξεις μπορούν να συνενωθούνσχηματίζοντας νέα παράταξη αν συμφωνήσει και υπογράψει το σύνολο των μελών των παρατάξεων.   

Σύμφωνα με τον «Κλεισθένη», ο οποίος ψηφίστηκε από την Βουλή και έγινε νόμος του κράτους, στις εκλογές για την Δημοτική Αρχή του Δήμου Ηγουμενίτσας, ο οποίος έχει περισσότερους από 25.000 κατοίκους (25.814 ο μόνιμος πληθυσμός του Δήμου και 26.389 ο de facto πληθυσμός ο οποίος λαμβάνεται υπόψη για τις εκλογικές διαδικασίες), χαρακτηρίζεται ως Μεγάλος Ηπειρωτικός Δήμος.

"ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ 1" ΚΑΙ ΔΗΜΟΣ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ

Ο  Δήμος Ηγουμενίτσας συνεχίζει να αποτελείται από τις ίδιες εκλογικές περιφέρειες (δημοτικές ενότητες) των πρώην Δήμων Ηγουμενίτσας (εκλεγόμενοι 19), Μαργαριτίου (εκλεγόμενοι 2), Παραποτάμου (εκλεγόμενος 1), Πέρδικας (εκλεγόμενοι 2) και Συβότων (εκλεγόμενοι 3) που εκλέγουν και τους αντίστοιχα αναγραφόμενους σε παρένθεση δημοτικούς συμβούλους οι οποίοι είναι και πάλι 27 συνολικά.

Οι τοπικές κοινότητες οι οποίες έχουν πλέον των 300 κατοίκων και εκλέγουν τοπικά συμβούλια των οποίων ο αριθμός αναγράφεται δίπλα στην κάθε μία είναι οι: Ηγουμενίτσας (πλέον των 10.000 κατοίκων 11μελές), Γραικοχωρίου και Νέας Σελεύκειας (πλέον των 2.000 κατοίκων 7μελή), Αγίας Μαρίνας, Καστρίου, Μαυρουδίου, Μαζαρακιάς, Μαργαριτίου, Παραποτάμου, Πέρδικας, Πλαταριάς, Συβότων, Φασκομηλιάς (πλέον των 300 κατοίκων 5μελή).

Όλες οι υπόλοιπες κοινότητες με πληθυσμό κάτω των 300 κατοίκων εκλέγουν μόνο τον πρόεδρο της τοπικής κοινότητας.

Οι υποψήφιοι δημοτικοί σύμβουλοι που μπορούν να περιλαμβάνονται σε κάθε ψηφοδέλτιο μπορεί να είναι συνολικά από 27 έως 40, εκ των οποίων το 40%, και ήτοι 16 στους 40, πρέπει να είναι γυναίκες. Ο μέγιστος αριθμός υποψηφίων σε κάθε εκλογική περιφέρεια (δυνατότητα προσαύξησης 30% επί των εκλεγομένων), είναι Ηγουμενίτσα (έως 25 υποψήφιοι), Μαργαρίτι (έως 4 υποψήφιοι), Παραπόταμος (έως 2 υποψήφιοι), Πέρδικα (έως 4 υποψήφιοι) και Συβότα (έως 5 υποψήφιοι)    (προστίθεται 30% επιπλέον σε κάθε εκλογική περιφέρεια και ένας επιπλέον στις εκλογικές περιφέρειες που εκλέγουν λιγότερους από 5 δημοτικούς συμβούλους).

Οι υποψήφιοι σύμβουλοι τοπικών κοινοτήτων που εκλέγουν τοπικά συμβούλια (πληθυσμός πλέον των 300 κατοίκων) και μπορούν να περιλαμβάνονται σε κάθε ψηφοδέλτιο είναι από 11 έως 14 για τα 11μελή συμβούλια, από 7 έως 9 για τα 7μελή τοπικά συμβούλια και από 5 έως 8 για τα 5μελή τοπικά συμβούλια. Το ίδιο ποσοστό υποψηφίων γυναικών, και ήτοι 40%, ισχύει και για τα συμβούλια τοπικών κοινοτήτων.

Η εκλογή προέδρων των κοινοτήτων με πληθυσμό έως τριακοσίων (300) κατοίκων γίνεται με χωριστή κάλπη και με ενιαίο ψηφοδέλτιο, όλων των μεμονωμένων υποψηφίων.

Οι κάτοικοι της εκλογικής περιφέρειας Ηγουμενίτσας (πρώην Καποδιστριακός δήμος Ηγουμενίτσας) μπορούν να βάζουν μέχρι 3 σταυρούς σε υποψηφίους δημοτικούς συμβούλους της δικής τους εκλογικής περιφέρειας και 1 ακόμη σταυρό σε έναν υποψήφιο από μία μόνο άλλη εκλογική περιφέρεια. Οι κάτοικοι των υπολοίπων εκλογικών περιφερειών (πρώην Καποδιστριακοί δήμοι Μαργαριτίου, Παραποτάμου, Πέρδικας, και Συβότων), 1 σταυρό σε έναν υποψήφιο της δικής τους εκλογικής περιφέρειας και 1 ακόμη σταυρό σε έναν υποψήφιο από μία μόνο άλλη εκλογική περιφέρεια.

Για τα τοπικά συμβούλια που αποτελούνται από 11 και 7 μέλη οι ψηφίζοντες έχουν δικαίωμα να βάζουν 2 σταυρούς ενώ για τα 5μελή μόνο 1 σταυρό.

Για τους προέδρους των τοπικών κοινοτήτων με πληθυσμό έως τριακοσίους (300) κατοίκους, για τους οποίους υφίσταται ενιαίο ψηφοδέλτιο, οι κάτοικοι των κοινοτήτων αυτών μπορούν να βάζουν 1 μόνο σταυρό στον υποψήφιο της αρεσκείας τους.

Για να εκλεγεί κάποιος δήμαρχος θα πρέπει ο συνδυασμός του να λάβει το την απόλυτη πλειοψηφία του συνολικού αριθμού των έγκυρων ψηφοδελτίων (50% +1 ψήφο) από την πρώτο γύρο της εκλογικής διαδικασίας. Αν δεν συμβεί αυτό τότε η διαδικασία επαναλαμβάνεται σε δεύτερο γύρο μεταξύ των δύο συνδυασμών που έλαβαν τις περισσότερες ψήφους στην αρχική εκλογική διαδικασία.

Για τις εκλογές αυτές ισχύει η απλή αναλογική στην εκλογή των δημοτικών συμβούλων. Το εκλογικό μέτρο, που προκύπτει από ταέγκυρα ψηφοδέλτια διαιρούμενα με τον συνολικό αριθμό εδρών των εδρών (27), καθορίζει από τον πρώτο γύρο τον αριθμό των δημοτικών συμβούλων που θα εκλέξει η κάθε παράταξη.  

Μετά την κατανομή των εδρών σύμφωνα με το εκλογικό μέτρο, εκλέγονται οι υποψήφιοι του συνδυασμού που έχουν τους περισσότερους σταυρούς σε κάθε εκλογική περιφέρεια.

Στις μονοεδρικές εκλογικές περιφέρειες την έδρα την παίρνει ο πρώτος σε ψήφους συνδυασμός στην περιφέρεια αυτή.  

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΑΛΛΑΓΕΣ ΜΕ ΤΟΝ «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗ»

Αντιδήμαρχοι του δήμου (οι οποίοι μπορεί να είναι μέχρι 6) μπορούν να ορίζονται και από την αντιπολίτευση αν όμως το εγκρίνει η πλειοψηφία των μελών της παράταξης στην οποία ανήκει ο προτεινόμενος.

Ο πρόεδρος του δημοτικού συμβουλίου εκλέγεται υποχρεωτικά από την παράταξη του δημάρχου. Άλλος υποψήφιος μπορεί να εκλεγεί μόνον αν συγκεντρώσει τα 2/3 του συνολικού αριθμού των μελών του δημοτικού συμβουλίου.

Επιτρέπεται η προσχώρηση δημοτικού συμβούλου σε άλλη παράταξη αν αυτή εγκριθεί από τα 2/3 των μελών της παράταξης στην οποία προσχωρεί.

Δύο ή και περισσότερες παρατάξεις μπορούν να συνενωθούνσχηματίζοντας νέα παράταξη αν συμφωνήσει και υπογράψει το σύνολο των μελών των παρατάξεων.   

Η απλή αναλογική και η απεξάρτηση της εκλογής των τοπικών συμβουλίων και των προέδρων κοινοτήτων από τους συνδυασμούς των δημάρχων είναι δύο από τις σημαντικές εκλογικές μεταρρυθμίσεις οι οποίες, κατά την άποψή μου, κινούνται προς την σωστή κατεύθυνση.

Μερικές από τις κυριότερες επισημάνσεις που διαφοροποιούν ή όχι τα ισχύοντα!

-Εξακολουθούν να ισχύουν οι ίδιες εκλογικές περιφέρειες(δημοτικές ενότητες) και οι εκλεγόμενοι δημοτικοί σύμβουλοι σε αυτές δεν αλλάζουν, αφού ισχύουν τα πληθυσμιακά δεδομένα της απογραφής του 2011.

-Ο αριθμός των υποψηφίων δημοτικών συμβούλων που θα περιλαμβάνονται σε κάθε ψηφοδέλτιο πρέπει να είναι τουλάχιστον ίσος με τον αριθμό των εκλεγομένων στον οικείο δήμο, με δυνατότητα προσαύξησης 30% επί των εκλεγομένων σε κάθε εκλογική περιφέρεια και ένας ακόμη επιπλέον στις εκλογικές περιφέρειες που εκλέγουν λιγότερους από 5 δημοτικούς συμβούλους.  Ο αριθμός των υποψηφίων συμβούλων του άλλου φύλλου  πρέπει να είναι τουλάχιστον 40%.

-Οι εκλογικές περιφέρειες που εκλέγουν από 5 συμβούλους και άνω μπορούν να βάζουν μέχρι 3 σταυρούς σε υποψηφίους δημοτικούς συμβούλους της δικής τους εκλογικής περιφέρειας και 1 ακόμη σταυρό σε έναν υποψήφιο από μία μόνο άλλη εκλογική περιφέρεια. Οι κάτοικοι των εκλογικών περιφερειών που εκλέγουν λιγότερους από 5 δημοτικούς συμβούλους 1 σταυρό σε έναν υποψήφιο της δικής τους εκλογικής περιφέρειας και 1 ακόμη σταυρό σε έναν υποψήφιο από μία μόνο άλλη εκλογική περιφέρεια.

-Οι τοπικές κοινότητες οι οποίες που έχουν πλέον των 300 κατοίκων θα εκλέγουν τοπικά συμβούλια των οποίων τα μέλη αυξάνονται σε σχέση με το πρότερο καθεστώς. Από 301 έως 2.000 θα είναι 5μελή, από 2.001 έως 10.000 7μελή, από 10.001 έως 50.000 11μελή και από 50.001 και άνω 15μελή.

-Όλες οι υπόλοιπες κοινότητες με πληθυσμό κάτω των 300 κατοίκων εκλέγουν μόνο τον πρόεδρο της τοπικής κοινότητας μεενιαίο ψηφοδέλτιο, όλων των μεμονωμένων υποψηφίων.

-Οι υποψήφιοι σύμβουλοι τοπικών κοινοτήτων που εκλέγουν τοπικά συμβούλια, (πληθυσμός πλέον των 300 κατοίκων), που πρέπει να περιλαμβάνονται σε κάθε ψηφοδέλτιο είναι από 5 έως 8 για τα 5μελή τοπικά συμβούλια, από 7 έως 9 για τα 7μελή, από 11 έως 14 για τα 11μελή και από 15 έως 20 για τα 15μελή τοπικά συμβούλια. Ο αριθμός των υποψηφίων συμβούλων του άλλου φύλλου, για τα συμβούλια τοπικών κοινοτήτων, πρέπει να είναι τουλάχιστον 40%.

-Για τα τοπικά συμβούλια που αποτελούνται από περισσότερα από 7 μέλη οι ψηφίζοντες έχουν δικαίωμα να βάζουν 2 σταυρούς ενώ για τα 5μελή μόνο 1 σταυρό.

-Για τους επικεφαλής των ψηφοδελτίων των τοπικών συμβουλίων (πληθυσμός άνω των 300 κατοίκων) δεν απαιτείται σταυρός και οι υποψήφιοι πρόεδροι κοινότητας των συνδυασμών αυτών θεωρείται ότι λαμβάνουν όλες τις ψήφους του συνδυασμού.

-Για τους προέδρους των τοπικών κοινοτήτων με πληθυσμό έως τριακοσίους (300) κατοίκους, για τους οποίους υφίσταται ενιαίο ψηφοδέλτιο, οι κάτοικοι των κοινοτήτων αυτών μπορούν να βάζουν 1 μόνο σταυρό στον υποψήφιο της αρεσκείας τους.

-Πλέον οι εκλογές για την ανάδειξη των τοπικών συμβουλίων και των προέδρων των κοινοτήτων γίνονται με ξεχωριστό ψηφοδέλτιο, με αποτέλεσμα να αποδεσμεύονται από τα κεντρικά ψηφοδέλτια των υποψηφίων δημάρχων. Η δε ψηφοφορία γίνεται σε ξεχωριστή κάλπη.

-Για να εκλεγεί κάποιος δήμαρχος θα πρέπει ο συνδυασμός του να λάβει την απόλυτη πλειοψηφία του συνολικού αριθμού των έγκυρων ψηφοδελτίων (50% +1 ψήφο) από την πρώτο γύρο της εκλογικής διαδικασίας. Αν δεν συμβεί αυτό τότε η διαδικασία επαναλαμβάνεται σε δεύτερο γύρο μεταξύ των δύο συνδυασμών που έλαβαν τις περισσότερες ψήφους στην αρχική εκλογική διαδικασία.

-Για τις εκλογές αυτές ισχύει η απλή αναλογική στην εκλογή των δημοτικών συμβούλων. Το εκλογικό μέτρο, που προκύπτει από ταέγκυρα ψηφοδέλτια διαιρούμενα με τον συνολικό αριθμό εδρών των εδρών του δήμου, καθορίζει από τον πρώτο γύρο τον αριθμό των δημοτικών συμβούλων που εκλέγει η κάθε παράταξη. 

-Μετά την κατανομή των εδρών σύμφωνα με το εκλογικό μέτρο, εκλέγονται οι υποψήφιοι του συνδυασμού που έχουν τους περισσότερους σταυρούς σε κάθε εκλογική περιφέρεια.

-Στις μονοεδρικές εκλογικές περιφέρειες την έδρα την παίρνει ο πρώτος σε ψήφους συνδυασμός στην περιφέρεια αυτή.  

-Πρόεδρος του συμβουλίου κοινότητας που έχει πάνω από 300 κατοίκους εκλέγεται ο επικεφαλής ενός από τους δύο πρώτους συνδυασμούς με ψηφοφορία μεταξύ των εκλεγέντων συμβούλων της κοινότητας, η οποία διεξάγεται την πρώτη Κυριακή του Ιανουαρίου της δημοτικής περιόδου.

-Πρόεδρος κοινότητας που έχει πληθυσμό κάτω από 300 κατοίκους εκλέγεται ο υποψήφιος που θα πάρει τους περισσότερους σταυρούς στο ενιαίο ψηφοδέλτιο.

- Αντιδήμαρχοι μπορούν να ορίζονται και από την αντιπολίτευσηαν όμως το εγκρίνει η πλειοψηφία των μελών της παράταξης στην οποία ανήκει ο προτεινόμενος.

- Ο πρόεδρος του δημοτικού συμβουλίου εκλέγεται υποχρεωτικά από την παράταξη του δημάρχου. Άλλος υποψήφιος μπορεί να εκλεγεί μόνον αν συγκεντρώσει τα 2/3 του συνολικού αριθμού των μελών του δημοτικού συμβουλίου.

- Επιτρέπεται η προσχώρηση δημοτικού συμβούλου σε άλλη παράταξη αν αυτή εγκριθεί από τα 2/3 των μελών της παράταξης στην οποία προσχωρεί.

- Δύο ή και περισσότερες παρατάξεις μπορούν να συνενωθούνσχηματίζοντας νέα παράταξη αν συμφωνήσει και υπογράψει το σύνολο των μελών των παρατάξεων.