Μόνο δύο γέφυρες μπέιλι σώζονται στη Θεσπρωτία...

Μόνο δύο γέφυρες μπέϊλι σώζονται στη Θεσπρωτία! Η μία συνδέει τις Πέντε Εκκλησιές Παραμυθιάς με τη Γολά Φιλιατών και η άλλη τη Χαραυγή (Λύκου) Φιλιατών με το μοναστήρι της Αγίας Μαρίνας. Και οι δύο είναι σε καλή κατάσταση και κατά συνέπεια διαπερνούνται χωρίς καμία δυσκολία τουλάχιστον από Ι.Χ αυτοκίνητα..  Η γέφυρα Μπέιλι (αναφερόμενη και ως Μπέλεϋ) είναι είδος μεταφερόμενης, προκατασκευασμένης γέφυρας. Αναπτύχθηκε κατά τη δεκαετία του 1940 για στρατιωτικούς σκοπούς και γνώρισε εκτεταμένη χρήση.Το πλεονέκτημα αυτού του είδους γέφυρας ήταν ότι για την συναρμολόγησή της δεν απαιτούνταν ειδικά εργαλεία ή βαρύς εξοπλισμός. Οι γέφυρες αυτές κατασκευάζονταν εύκολα από αρκετά ελαφρά υλικά όπως ξύλο και μέταλλο και είχαν αντοχή αρκετή, ώστε να μπορούν να τις διαβαίνουν ακόμη και μεγάλα φορτηγά.