Η Αδελφότητα Λεπτοκαρυάς Θεσπρωτίας κατέγραψε σε βιβλίο τα γενεαλογικά δέντρα του χωριού...

Ο δραστήριος και δημιουργικός πρόεδρος της  Αδελφότητας Λεπτοκαρυάς Θεσπρωτίας Θανάσης Πέτρου  κατέγραψε σε βιβλίο τα γενεαλογικά δἐντρα του χωριού, το οποίο παρουσιάστηκε στην αίθουσα της Ομοσπονδίας Μουργκάνας, παρουσία πολλών ατόμων. Πάντοτε ενδιαφέρονται οι άνθρωποι  για τις ρίζες της προέλευσής τους. Ο κ. Πέτρου ανέλαβε την πρωτοβουλία να διατηρήσει τη μνήμη της προγονικής παράδοσης του χωριού του.  Έτσι βάζει το δικό του, πολύτιμο, κατά την εκτίμησή μας,  λιθαράκι στη διατήρηση και ανάδειξη της ιστορίας του  χωριού του. "Όλβιος όστις ιστορίας έσχε μάθησιν",  λέει ο τραγικός μας ποιητής Ευριπίδης δηλ. Ευτυχισμένος είναι όποιος κατέχει, γνωρίζει την ιστορία. Ο κ. Πέτρου, συνειδητοποιημένος όπως είναι και άνθρωπος με αποδεδειγμένη αγάπη για τον τόπο καταγωγής του, γνωρίζει καλά ότι η γνώση της τοπικής ιστορίας από τους κατοίκους κάθε περιοχής είναι ο θεμέλιος λίθος του εθνικού αυτοπροσδιορισμού τους, και επομένως απαραίτητο στοιχείο στην εκπαιδευτική διαδικασία.