Πίνακας-καλλιτέχνημα για προσφορές σε πανηγύρι χωριού της Θεσπρωτίας..!

Σε χωριό της Θεσπρωτίας, που πανηγυρίζει της Αγίας Παρασκευής, η αδελφότητα ανάρτησε έναν πίνακα, όπου θα καταγράφονται οι προσφορές, σε χρήματα και σε είδος, των χωριανών και των φίλων του χωριού για το πανηγύρι. Πενιχρές πλέον οι προσφορές, λόγω της παρατεταμένης οικονομικής κρίσης. Αλλά, δεν είναι αυτό το θέμα μας. 7 Ο πίνακας αυτός πραγματικά είναι καλλιτέχνημα. Σχεδιάστηκε, φαίνεται, από χέρια, που κατέχουν την τέχνη της ζωγραφικής. Είναι μια ζωγραφιά, κυριολεκτικά...