3η συγκινητική επιστολή του Μητροπολίτη Κονίτσης προς τους ομήρους Έλληνες στρατιωτικούς...

Τρίτη συγκινητική επιστολή έστειλε ο Μητροπολίτη Κονίτσης Ανδρέας προς τα ελληνόπουλα, που εξακολουθούν να κρατούνται στην Ανδριανούπολη από το τουρκικό καθεστώς. Είναι μια αξιέπαινη πρωτοβουλία η γραπτή επικοινωνία του Επισκόπου με τους κρατούμενους αξιωματικούς, γιατί τους τονώνει το φρόνημα και γιατί τους εκφράζει τα αισθήματα συμπαράστασης και ανησυχίας για την εξέλιξη της υπόθεσης ολόκληρου του Ελληνικού λαού. Ο Σεβασμιώτατος με τους λόγους της καρδιάς του  ενθαρρύνει τους δύο στρατιωτικούς. Τονίζει χαρακτηριστικά: "Αγαπητά μου αλύγιστα Ελληνόπουλα αδέλφια μου Άγγελε και Δημήτρη. Σας γράφω δια τρίτην ήδη φοράν. Και σας γράφω με χαράν, διότι πληροφορούμαι ότι, παρά την συνεχιζομένην δοκιμασίαν σας, το ηθικόν σας παραμένει ακμαίον. Πρέπει να γνωρίζετε, πως ολόκληρος ο Ελληνικός Λαός προσεύχεται δια σας. Μαζί του, ταπεινώς, και εγώ ικετεύω τον Κύριον να σας στηρίζη, να σας ενδυναμώνη και να σας ευλογή, να σας χαρίζη δε και την χριστιανικήν υπομονήν, αφού Εκείνος μας βεβαιώνει ότι: «ο υπομείνας εις τέλος, ούτος σωθήσεται» (Μαρκ. ιγ  13). Από την ακριτικήν Κόνιτσαν,  σας γράφω αυτάς τας ολίγας σκέψεις με πολλήν χριστιανικήν αγάπην. Προσεύχεσθε, λοιπόν, ανδρίζεσθε, κραταιούσθε. Ο Κύριος Ιησούς Χριστός και η Υπεραγία Θεοτόκος είναι μαζί σας. Και όλοι αναμένομεν εναγωνίως το τέλος της δοκιμασίας σας, το οποίον δεν θα βραδύνη να έλθη".