Ο Ηπειρώτης πρόεδρος της Ένωσης Ελλήνων Λογοτεχνών Λ. Τζόκας στηρίζει τα ελληνικά γράμματα

Ο επί πολλά χρόνια (για τέταρτη  τετραετία), οι συνάδελφοί του αναγνωρίζουν τα προτερήματά του και τον εμπιστεύονται, Ηπειρώτης πρόεδρος της Ένωσης Ελλήνων Λογοτεχνών Λευτέρης Τζόκας, στηρίζει τα ελληνικά γράμματα. Επιδίωξή του, μέσα από την ανάδειξη της λογοτεχνίας, είναι κάτι το εντελώς καινούργιο, το παρθενικό, ένας κόσμος γεμάτος φως. Ένας κόσμος, που να τον διαπερνά το αληθινό. Ο κ. Τζόκας και στα γραπτά του και στη συμπεριφορά του και στη ζωή του εμφανίζει μια έλλαμψη. Και αυτή η έλλαμψη, αποτελεί εμπειρία για τους άλλους. Και βιώνει όχι απλά το ουσιαστικό, αλλά το ουσιαστικό του ουσιαστικού. Λογοποιεί εικόνες και καταστάσεις και αυτό είναι ένα είδος ξομολογήματος. Χωρίς να κάνει το λόγο πολυλογία. Έτσι στα κείμενα του κ. Τζόκα, ποιητικά και πεζογραφικά, η λέξη δε φλυαρεί, αλλά αποκαλύπτει το νόημα. Η λέξη δεν είναι φυγή, αλλά ανάδειξη του βιώματος. Η λέξη είναι πράξη, δεν είναι αδράνειας παρηγοριά.Ο κ. Τζόκας ως λογοτέχνης, δεν εμποδίζει τη σιωπή να μιλήσει και έτσι δεν ξεκουφαίνει. Δεν φθείρει τη σκέψη, αλλά  ο λόγος του είναι εγγύησή της. Συλλαμβάνει την πραγματικότητα, τη δική του, τις άλλες και την ανιχνεύει.  Έχει συνείδηση πάντοτε, συνειδητοποιεί, τι σημαίνει ηθική και πνευματική  ποιότητα. Εκτός αυτού, έχει και καταπληκτική ζωτικότητα, που τίποτα δε τη νικάει. Γνωρίζει καλά ότι ο ενθουσιασμός, που τον διακρίνει, για δημιουργικές δράσεις δεν πηγάζει ούτε μόνο από το πνεύμα, ούτε μόνο από το χαρακτήρα του ανθρώπου, αλλά από την ένωση και των δύο. Κατόρθωσε να ενώσει το πνεύμα με το χαρακτήρα του, το χαρακτήρα του με το πνεύμα του, και φθάνει στην πληρότητα.  
Η. Μ.