Ικανοποιητικές οι αποδόσεις των Θεσπρωτών υποψηφίων στις πανελλαδικές...

Σύμφωνα με τοπικά φροντιστήρια ικανοποιητικές μπορούν να θεωρηθούν οι αποδόσεις των Θεσπρωτών υποψηφίων στις πανελλαδικές. Aυτές είναι οι πρώτες εκτιμήσεις και όλα δείχνουν ότι σε τοπικά τόσο οι επιτυχίες όσο και οι αποτυχίες θα κυμανθούν περίπου στα περσινά επίπεδα.  Την ίδια στιγμή, εικόνα πτώσης των βάσεων σε πολλά τμήματα των ιδρυμάτων ανώτατης εκπαίδευσης της χώρας δείχνουν τα πρώτα στοιχεία π από τα βαθμολογικά κέντρα της χώρας, αλλά αυτή κυρίως στο δεύτερο επιστημονικό πεδίο, των Θετικών Επιστημών, και λιγότερο στο τέταρτο, των Επιστημών Πληροφορικής και Οικονομίας. Στο πρώτο επιστημονικό πεδίο, των Ανθρωπιστικών Επιστημών, αναμένεται οι βάσεις να παραμείνουν σταθερές σε σχέση με πέρυσι και σίγουρα θα καταγραφεί άνοδος σε όλα τα Παιδαγωγικά Τμήματα της χώρας. Έτσι, όπως όλα δείχνουν, οι εφετινές αλλαγές στο μηχανογραφικό δελτίο των υποψηφίων για τα Πανεπιστήμια και τα ΤΕΙ της χώρας και η ύπαρξη ενός νέου πανεπιστημιακού ιδρύματος στην Αττική δεν οδήγησαν τελικά σε αξιοσημείωτες μεταβολές στην κίνηση των βάσεων εισαγωγής στα προγράμματά τους σε σχέση με την περυσινή χρονιά. Στο πρώτο επιστημονικό πεδίο, των Ανθρωπιστικών Επιστημών, τα θέματα κρίνονται πιο εύκολα σε σχέση με τα αντίστοιχα περυσινά. Ωστόσο, η άνοδος των βάσεων που θα ανέμενε κανείς από αυτή τη διαπίστωση θα ανακοπεί από το γεγονός της αύξησης του αριθμού των εισακτέων εφέτος και ενός ακόμη δεδομένου: περίπου 4.000 θέσεις των Παιδαγωγικών Σχολών θα είναι πλέον στη διάθεση των υποψηφίων του συγκεκριμένου πεδίου. Η αρχική εκτίμηση έτσι είναι ότι δεν θα παρατηρηθούν τελικά σημαντικές διαφορές σε σχέση με τις περυσινές βάσεις εισαγωγής των τμημάτων του πεδίου. Αυτό βέβαια δεν ισχύει για τα Παιδαγωγικά Τμήματα, που προαναφέρθηκαν, τα οποία και θα παρουσιάσουν στο σύνολό τους άνοδο των βάσεων εισαγωγής στα προγράμματά τους. Στο δεύτερο επιστημονικό πεδίο των Θετικών Επιστημών επελέγησαν εφέτος από την Κεντρική Επιτροπή Εξετάσεων δυσκολότερα θέματα σε σχέση με τα αντίστοιχα περυσινά στα μαθήματα της Φυσικής και της Χημείας. Η Φυσική Κατεύθυνσης είναι κρίσιμο μάθημα, καθώς συνδέεται με δύο περιζήτητες επιστημονικές περιοχές: τα Πολυτεχνεία και τις Ιατρικές Σχολές. Στις Ιατρικές η Φυσική είναι τρίτο μάθημα από πλευράς βαρύτητας (με πρώτο τη Βιολογία και δεύτερο τη Χημεία). Στα Πολυτεχνεία πρώτο μάθημα αυξημένης βαρύτητας είναι τα Μαθηματικά και δεύτερο η Φυσική. Η Φυσική ωστόσο για τις Θετικές Επιστήμες και τις Ιατρικές ανεβάζει κάθε χρόνο το ενδιαφέρον γα το μάθημα αυτό. Κατ' επέκταση και με βάση τα παραπάνω, είναι βέβαιο ότι θα έχουμε εφέτος στο πεδίο αυτό πτώση των βάσεων, καθώς μάλιστα επηρεάζει και εδώ η αύξηση του αριθμού των εισακτέων εφέτος κατά περίπου 5%. Στο τρίτο επιστημονικό πεδίο, των Επιστημών Υγείας, αναμένουμε την Τρίτη την εξέταση της Βιολογίας, από την οποία και θα εξαρτηθεί η βαθμολογική κίνηση των τμημάτων του πεδίου. Εάν είναι πιο δύσκολα από πέρυσι τα θέματα που θα επιλεγούν στο μάθημα, πιθανά θα καταγραφεί μικρή πτώση των βάσεων και εδώ. Πάντως στη Χημεία, που επίσης επηρεάζει το πεδίο, τα θέματα εφέτος κρίνονται από εκπαιδευτικούς ως πολύπλοκα, ενώ η εκφώνησή τους φαίνεται ότι «φόβισε» πολλούς υποψηφίους για την κατεύθυνση αυτή.  Στο τέταρτο επιστημονικό πεδίο, των Επιστημών Πληροφορικής και Οικονομίας, δεν αναμένονται σημαντικές μεταβολές σε σχέση με πέρυσι, αν και στην περίπτωση που διακινδυνεύαμε μια πρόβλεψη, αυτή θα ήταν σίγουρα υπέρ της μικρής πτώσης των βάσεων εισαγωγής στα τμήματα του πεδίου σε σχέση με την περυσινή χρονιά.