Ο Γεὠργιος Β. Ντάνης διευθυντής του Κέντρου Αστικής Μεταρρύθμισης Ηπείρου με έδρα την Ηγουμενίτσα

Ο Γεώργιος Β. Ντάνης αναλαμβάνει επικεφαλής του παραρτήματος, που ιδρύει το Κέντρο Αστικής Μεταρρύθμισης στην Ήπειρο, με έδρα την Ηγουμενίτσα. Σε δελτίο τύπου αναφέρεται ότι "σε μια ευαίσθητη, αλλά παράλληλα με προοπτικές ανάπτυξης, περιοχή της Ελλάδας όπως η Ήπειρος, η δημιουργία της Διεύθυνσης Ηπείρου του ΚΕΑΣΜ θα συμβάλλει στην αλλαγή κουλτούρας, στον τρόπο αντίληψης των θεσμών, του κράτους, της οικονομίας αλλά και της ανάπτυξης. Αυτό θα επιτευχθεί μέσα από εκδηλώσεις, συναντήσεις με φορείς, αλλά και από την σύνταξη μελετών μέσω των οποίων θα αναλυθούν ρηξικέλευθες προτάσεις". Εκτός από τον κ. Ντάνη, ορίστηκαν ο Αθανάσιος Σιντόρης ως υπεύθυνος Ανάπτυξης & Συνεργασιών, η Άννα - Μαρία Ανατολιωτάκη ως υπεύθυνη Τύπου και Δημοσίων Σχέσεων, ο Γεώργιος Γόγολος ως υπεύθυνος Έρευνας και Καινοτομίας, και η Αλεξάνδρα Μπριασούλη, ως υπεύθυνη Τεχνολογίας.