Αν και χρειάζεται αυξημένη αστυνομική δύναμη η Σαγιάδα, εγκαταστάθηκε μόνο τοπικός αστυνόμος

Αν και χρειάζεται αυξημένη αστυνομική δύναμη η περιοχή Σαγιάδας, εγκαταστάθηκε μόνο τοπικός αστυνόμος. Λόγω της γειτνίασης με την Αλβανία και την αυξημένη εγκληματικότητα, οι τοπικοί φορείς ζητούν την επαναλειτουργία του αστυνομικού τμήματος και μάλιστα ενισχυμένου. Επ' αυτού έχει εκδοθεί ομόφωνο ψήφισμα του δημοτικού συμβουλίου Φιλιατών. Ωστόσο, ξεκίνησε από τη Δευτέρα 18-06-2018, να λειτουργεί ο θεσμός του τοπικού αστυνόμου στη Σαγιάδα, με έδρα το κοινοτικό κατάστημα της πρώην Κοινότητας Σαγιάδας. Στόχος λειτουργίας του θεσμού είναι η άμεση επαφή των πολιτών με τη αστυνομία, γεγονός που συμβάλει στη δημιουργία περαιτέρω σχέσεων εμπιστοσύνης και αμφίδρομης συνεργασίας, εξασφαλίζοντας την ικανοποιητική επίλυση των προβλημάτων τους. Ο τοπικός αστυνόμος επιλαμβάνεται και διεκπεραιώνει ζητήματα καθημερινότητας των πολιτών, ενημερώνει, διευκολύνει και κατευθύνει τους πολίτες σχετικά με τη διαδικασία ρύθμισης ζητημάτων που εμπίπτουν στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της Ελληνικής Αστυνομίας.