Οι υπάλληλοι του ΤΕΙ Ηγουμενίτσας, θα μεταφερθούν στο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων...

Οι υπάλληλοι του ΤΕΙ Ηγουμενίτσας, όπως προβλέπει το νέο σχέδιο νόμου για τη συχγώνευση του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων με το ΤΕΙ Ηπείρου, θα μετακινηθούν στα Γιάννινα. Βέβαια υπάρχει η πρόβλεψη ότι αν εργάζονται σε πόλη διαφορετική από αυτήν της έδρας του ΑΕΙ, στη συγκεκριμένη περίπτωση στην Ηγουμενίτσα,  είναι δυνατή η επανατοποθέτησή τους, εφόσον λειτουργήσει Τμήμα, σύμφωνα με τις υπηρεσιακές ανάγκες και λαμβάνοντας υπόψη την οικογενειακή κατάσταση, λόγους υγείας καθώς και λοιπά κοινωνικά και οικονομικά κριτήρια. Δηλαδή, μπορεί να μην επιστρέψουν όλοι, ή να τοποθετηθούν άλλοι, κατά την αξιολόγηση των διοικητικών οργάνων του Πανεπιστημίου.   Στο σχέδιο νόμου προβλέπεται ότι το μόνιμο και με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου διοικητικό προσωπικό που υπηρετεί στο ΤΕΙ μεταφέρεται αυτοδίκαια στο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων σε αντίστοιχη θέση και με την ίδια εργασιακή σχέση, στην ίδια κατηγορία, στον ίδιο κλάδο, στην ίδια ειδικότητα και με τον βαθμό που κατέχει.