Τέσσερις γιατροί γενικής παθολογίας θα προσληφθούν στην Τοπική Μονάδα Υγείας Ηγουμενίτσας

Τέσσερις γιατροί γενικής παθολογίας θα προσληφθούν στην Τοπική Μονάδα Υγείας Ηγουμενίτσας. Είναι απαραίτητη η στελέχωση της ΤΟΜΥ  Ηγουμενίτσας, προκειμένου να ανταποκριθεί στο σκοπό της. Η μονάδα αυτή  αποτελεί το νέο «κύτταρο» του ΕΣΥ και έχει την ευθύνη για τη διασφάλιση προσβασιμότητας και συνέχειας της φροντίδας, καθώς και για την παροχή ασφαλούς, αποτελεσματικής, ολιστικής, και ποιοτικής ανθρωποκεντρικής φροντίδας υγείας. Οι πολίτες, που είναι εγγεγραμμένοι στον κατάλογο της ΤοΜΥ,  έχουν απεριόριστη και δωρεάν πρόσβαση στις υπηρεσίες της σε ένα διευρυμένο ωράριο. Ο εγγεγραμμένος πολίτης αποκτά τον δικό του οικογενειακό γιατρό, ο οποίος λειτουργεί ως σύμβουλος υγείας και τον κατευθύνει στο υπόλοιπο σύστημα υγείας. Εισάγεται ένα σαφές και ευέλικτο σύστημα παραπομπών σε ειδικούς γιατρούς, που βασίζεται στον Ατομικό Ηλεκτρονικό Φάκελο Υγείας (ΑΗΦΥ) και το οποίο εξασφαλίζει ταχύτερη πρόσβαση του εγγεγραμμένου πολίτη στα επόμενα επίπεδα του συστήματος υγείας.