Πως θα λειτουργεί ο Σταθμός Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων Ηγουμενίτσας...

Ο Σταθμός Μεταφόρτωσης Σκουπιδιών, που θα κατασκευαστεί στην Ηγουμενίτσα με 918.000 ευρώ, με πρέσες απορριμμάτων, χοάνες απόρριψης απορριμμάτων, απορριμματοδέκτες (container) κλειστού τύπου, οχήματα μεταφοράς container,  γεφυροπλάστιγγες, προκατασκευασμένους οικίσκους και μεταλλικές ράμπες. Η διαδικασία της μεταφόρτωσης συνοπτικά θα γίνεται ως εξής: Άφιξη του απορριμμματοφόρου οχήματος στην είσοδο του ΣΜΑ, ζύγιση, καταγραφή, έλεγχος και απόρριψη του φορτίου στη χοάνη – συμπιεστή, πλήρωση του άδειου container, απεμπλοκή και ανέλκυση του αποσπώμενου container στον τράκτορα μέσω της υπερκατασκευής τύπου γάντζου, μεταφορά του γεμάτου container είτε προς επεξεργασία στη ΜΕΑ, είτε στους ΧΥΤΑ.