Λύματα καταλήγουν στον Καλαμά από τρυπημένο αγωγό στα Γιάννινα...

Λύματα καταλήγουν στον ποταμό Καλαμά από τρυπημένο αγωγό  στα Γιάννινα... Λόγω φθοράς του χρόνου, έχει τρυπήσει αγωγός, 300 μέτρα πριν το βιολογικό καθαρισμό  των Ιωαννίνων, με αποτέλεσμα τα λύματα να κατευθύνονται σε παράπλευρη τάφρο, από εκεί στην τάφρο της Λαψίστας και στη συνέχεια στον Καλαμά.  Μάλιστα το πρόβλημα έχει εντοπιστεί εδώ και ημέρες, αλλά μέχρι στιγμής δεν έχει υπάρξει κάποια παρέμβαση, ώστε να λυθεί. Και από αυτό το περιστατικό φαίνεται ότι το οικοσύστημα του Καλαμά επιβαρύνεται συνεχώς, με ό,τι συνεπάγεται αυτό.