Ο ΟΛΗΓ κάνει ουσιαστικές παρεμβάσεις στην παράλια ζώνη της Ηγουμενίτσας

Ο Οργανισμός Λιμένος Ηγουμενίτσας κάνει ουσιαστικές παρεμβάσεις στην πόλη της Ηγουμενίτσας και αναγνωρίζεται το έργο του προέδρου του Ανδρέα Νταή, που δρα οργανωμένα και αποτελεσματικά. Ήπιος ως προσωπικότητα, γνωρίζοντας τις ανάγκες της πόλης και θέλοντας να συμβάλλει στην ανάπτυξή της κάνει ό,τι μπορεί για το καλύτερο. Με διάφορα έργα, αναβαθμίστηκε ο  παραλιακός χώρος της πόλης, έγινε λειτουργικότερος. Αυτό το διαπιστώνουν όχι μόνο οι κάτοικοι της Ηγουμενίτσας, αλλά και οι επισκέπτες της πόλης.  Η παράλια ζώνη σχεδόν ενώθηκε με τον ποδηλατόδρομο και έτσι κανείς έχει τη δυνατότητα να βαδίζει ή να ποδηλατοδρομεί με ασφάλεια, απολαμβάνοντας την ομορφιά της θάλασσας. Πραγματικά ο κ. Νταής αποδείχθηκε επιτυχημένος πρόεδρος, από τα μέχρι τώρα τουλάχιστον πεπραγμένα του. Συνέδεσε τον Οργανισμό με την πόλη, καλύπτει ανάγκες της και έτσι ένα μεγάλο μέρος των χρημάτων από τις εισπράξεις στο λιμάνι αξιοποιείται προς όφελος του πληθυσμού.