Ποιες σχολές προτιμούν οι Θεσπρωτοί υποψήφιοι στις πανελλαδικές

Η ανακοίνωση των μηχανογραφικών,  αναζωπύρωσε το θέμα των επιλογών των σχολών που πρόκειται να κάνουν οι υποψήφιοι, με το πέρας των εξετάσεων. Όπως πολλοί θα σκεφτούν, η οικονομική κρίση και το ζήτημα της επαγγελματικής αποκατάστασης, παίζουν κυρίαρχο ρόλο στις επιλογές των υποψηφίων. Παρ' όλο που η συμπλήρωση του μηχανογραφικού δελτίου γίνεται μετά τη "διαμεσολάβηση" των βαθμολογιών των υποψηφίων που επηρεάζει σαφώς τις επιλογές τους, είναι φανερές οι διαφοροποιήσεις που έγιναν μέσα στην τελευταία δεκαετία. Η είσοδος στις σχολές  δεν αντιμετωπίζεται ως είσοδος σε τριτοβάθμιες σπουδές αλλά, σύμφωνα με τον ερευνητή Χρήστο Κάτσικα, κατευθείαν ως είσοδος σε ένα επάγγελμα που συνοδεύεται από τη σιγουριά της μόνιμης θέσης και του μισθού. Η Iατρική και η Nομική είναι τα δυο τμήματα, που συγκεντρώνουν τις περισσότερες πρώτες προτιμήσεις των υποψηφίων των Πανελλαδικών. Ακολουθούν  άλλα τμήματα το Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής, το Ηλεκτρολόγων Μηχανικών του ΕΜΠ. Στην πρώτη εικοσάδα είναι και τα τμήματα Ψυχολογίας, οι Παιδαγωγικές σχολές,  όπως και οι σχολές Ανθυποπυραγών, Αξιωματικών Ελληνικής Αστυνομίας, Επιστημών Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού. Δε λείπουν οι προτιμήσεις στη Σχολής Πλοιάρχων του Εμπορικού Ναυτικού, στα Τμήματα ΤΕΙ Ψηφιακών Μέσων και Επικοινωνίας  στο Τμήμα Φωτογραφίας, στα Τμήματα ΤΕΙ Τεχνολογίας Τροφίμων στα πανεπιστημιακά Τμήματα Χημείας.