Προχωρά με ταχείς ρυθμούς η υλοποίηση του Σταθμού Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων Ηγουμενίτσας

Προχωρά με ταχείς ρυθμούς η υλοποίηση του Σταθμού Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων Ηγουμενίτσας, αφού κατακυρώθηκε ο ανάδοχος του έργου, που έχει προϋπολογισμού 918.500 ευρώ. Το έργο χρηµατοδοτείται από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Υποδοµές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη 2014-2020», µε συγχρηµατοδότηση από το Ταµείο Συνοχής, ως υποέργο της πράξης "Δίκτυο Σταθμών Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων (Σ.Μ.Α.) Περιφέρειας Ηπείρου (Α΄ φάση)".  Ο Σταθμός Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων (Σ.Μ.Α.) Ηγουμενίτσας, θα είναι μία εγκατάσταση, στην οποία τα αστικά απορρίμματα, που θα συλλέγονται από τα απορριμματοφόρα οχήματα, θα μεταφορτώνονται σε άλλα ειδικά διαμορφωμένα οχήματα μεταφόρτωσης, μέσω των οποίων τελικά θα καταλήγουν στον τελικό προορισμό τους. Σε έναν Σ.Μ.Α. το ζητούμενο είναι η συμπίεση των απορριμμάτων (άρα και η επακόλουθη μείωση του όγκου τους), ούτως ώστε να ελαχιστοποιείται ο αριθμός των δρομολογίων, που απαιτούνται από τα ειδικά διαμορφωμένα οχήματα μεταφόρτωσης προς τη Μονάδα Διαχείρισης  Μέσω των εγκαταστάσεων συμπίεσης του Σ.Μ.Α. είναι εφικτή η μείωση του όγκου των απορριμμάτων ως και 5 φορές. Η συνολική διαχείριση των απορριμμάτων σε έναν Σ.Μ.Α. (συμπίεση – μεταφόρτωση), επιθυμητό είναι να γίνεται σε πλήρως κλειστά συστήματα προς αποφυγή αερίων ρύπων ή σκόνης στην ατμόσφαιρα.