Θα προχωρήσει τελικά το εμπορευματικό κέντρο στο λιμάνι Ηγουμενίτσας...


Θα προχωρήσει τελικά το εμπορευματικό κέντρο στο λιμάνι Ηγουμενίτσας. Σύμφωνα με το Γενικό Γραμματέα Λιμένων, Λιμενικής πολιτικής & Ναυτιλιακών Επενδύσεων Χρήστο Λαμπρίδη αποδίδεται ιδιαίτερη σημασία στην προώθηση ενός Master Plan για την ανάπτυξη των μεταφορών στην Μακρο-περιφέρεια, που προωθείται σθεναρά και από την ιταλική πλευρά. Στον κατάλογο  συγκαταλέγεται και το εμπορευματικό κέντρο στο λιμάνι Ηγουμενίτσας. Όπως ανέφερε ο κ. Λαμπρίδης υπάρχει ανάγκη για συγκεκριμένη πολιτική δέσμευση για τη Μακρο-περιφέρεια, τόσο σε επίπεδο ΕΕ όσο και σε επίπεδο πολιτικών των συμμετεχόντων κρατών, την επιταγή για δέσμευση ικανών πόρων για έργα και την προτεραιότητα των έργων για την ανάπτυξη της Μακρο-περιφέρειας έναντι άλλων έργων κατά την αξιολόγηση προτάσεων στο πλαίσιο ανταγωνιστικών διαδικασιών, καθώς και την ανάγκη καλύτερης και αποτελεσματικότερης σύνδεσης της Μακρο-περιφέρειας με το Διευρωπαϊκό Δίκτυο Μεταφορών.