Γραμματόσημο, αν και γκρεμισμένη, η γέφυρα Πλάκας...

Γραμματόσημο, αν και γκρεμισμένη, έγινε η γέφυρα Πλάκας... Επιλέχτηκε από τα Ελληνικά Ταχυδρομεία για την ειδική σειρά γραμματοσήμων EUROPA 2018 με θέμα «Γέφυρες» και κυκλοφορεί από τις 24 Μαΐου στην αξία των 3.40. Πρόκειται για το μεγαλύτερο μονότοξο γεφύρι των Βαλκανίων και το τρίτο μεγαλύτερο στην Ευρώπη, πριν την κατάρρευσή του, που χτίστηκε το 1866. Τυπώθηκαν  552.000 γραμματόσημα με τη γέφυρα Πλάκας.