Δίκαια εξελέγη πρόεδρος του Περιφερειακού Συμβουλίου Επιμελητηρίων ο Θεσπρωτός Αλ. Πάσχος

Δίκαιη και φυσιολογική μπορεί να χαρακτηριστεί η ανάδειξη του Θεσπρωτού Αλ. Πάσχου (προέδρου επί πολλά χρόνια του Επιμελητηρίου Θεσπρωτίας) και σε πρόεδρο του Περιφερειακού Συμβουλίου Επιμελητηρίων Ηπείρου, που είναι νεοσύστατος θεσμός. Δίκαιη, με την έννοια ότι συγκεντρώνει όλα τα προσόντα, εμπειρία, δυναμική, γνώσεις, όχι μόνο για να ανταποκριθεί στα καθήκοντά του, αλλά και για να δώσει υπόσταση και ώθηση στο Συμβούλιο. Φυσιολογική, με την έννοια ότι απολαμβάνει της εκτίμησης, που κάποιες φορές φτάνει σε θαυμασμό, λόγω της δημιουργικής δράσης του, όχι μόνο των επαγγελματιών του νομού, αλλά των συναδέλφων του σε πανελλαδικό επίπεδο. Και αυτό εκφράζεται με πολλούς τρόπους.