Ένα πολύ μεγάλο έργο σε εξέλιξη στην Ήπειρο...

Πολύ σημαντικό έργο, στο οποίο ενυπάρχουν τα χαρακτηριστικά του πρότυπου και πιλοτικού είναι η Μονάδα Επεξεργασίας των Στερεών Αστικών Αποβλήτων Ηπείρου, που η κατασκευή της βρίσκεται σε εξέλιξη από την ανάδοχο εταιρία «ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε.». Έχουν προκύψει σημαντικά οφέλη στην τοπική οικονομία, στο στάδιο της κατασκευής, όπου, κατά μέσο όρο, απασχολούνται 220 εργαζόμενοι, προερχόμενοι στη συντριπτική τους πλειοψηφία από την περιοχή. Η Ήπειρος θεωρείται πρωτοπόρα στο θέμα της προστασίας του περιβάλλοντος και από την 1η Ιανουαρίου 2019 έχει εξασφαλιστεί ότι οι πολίτες της δεν θα επιβαρυνθούν ούτε με ένα ευρώ πρόστιμο.