366.000 ευρώ έλαβε ο δήμος Φιλιατών για να εξοφλήσει χρέη του...

366.000 ευρώ (για την ακρίβεια 366.277.30),  έλαβε ο δήμος Φιλιατών για να εξοφλήσει χρέη του... Ο υπουργός Εσωτερικών, Πάνος Σκουρλέτης, ενέκρινε την επιχορήγηση  αποκλειστικά και μόνο για την εξόφληση υποχρεώσεων διάφορων δήμων, μεταξύ των οποίων και αυτός των Φιλιατών, που προέρχονται από δικαστικές αποφάσεις και διαταγές πληρωμής, που έχουν τελεσεδικήσει έως 22/2/2018 και αφορούν σε αξιώσεις από προμήθειες αγαθών ή παροχή υπηρεσιών ή εκτέλεση έργων, με χρέωση του λογαριασμού του υπουργείου Εσωτερικών που τηρείται στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων με τον τίτλο «Κεντρικοί Αυτοτελείς Πόροι των Δήμων», εντός του πλαισίου του Προγράμματος Αυτοδιοίκηση Κοινωνική Συνοχή - Ισόρροπη Ανάπτυξη (ΑΚΣΙΑ).