Με 1 εκ. ευρώ θα συντηρηθεί ο δρόμος Σαγιάδα-Κάτω Αετός-Ελληνοαλβανικά σύνορα...

Με 1 εκ. ευρώ θα συντηρηθεί ο δρόμος Σαγιάδα-Κάτω Αετός-Ελληνοαλβανικά σύνορα... Κάθε καλυτέρευση της πρόσβασης στα  σύνορα, από οποιαδήποτε κατεύθυνση, είναι θετική εξέλιξη, γιατί έτσι υπάρχει η δυνατότητα να αναπτυχθούν σχέσεις οικονομικής, και όχι μόνο, συνεργασίας, ανάμεσα σε γειτονικές περιοχές Αλβανίας και Ελλάδας. Το έργο βρίσκεται στη φάση της κατάρτισης και έγκρισης των όρων της διακήρυξης ανοιχτής διαδικασίας. Την ίδια στιγμή, λίγο πριν την υλοποίησή του είναι το έργο «βελτίωση εθνικής οδού Ηγουμενίτσας - Σαγιάδας», προϋπολογισμού 345.000,00.