157 νέοι γεωργοί (93 άνδρες και 64 γυναίκες) στη Θεσπρωτία υπέβαλαν αιτήσεις για χρηματοδότηση...

157 νέοι γεωργοί στη Θεσπρωτία υπέβαλαν αιτήσεις για χρηματοδότηση. Από αυτά 93 είναι άνδρες και 64 γυναίκες. Από την υπηρεσία Αγροτικής Ανάπτυξης της  Περιφερειακής Ενότητας Θεσπρωτίας, άρχισε η εξέταση των αιτήσεων που υποβλήθηκαν ηλεκτρονικά στη 2η πρόσκληση «Νέων Γεωργών». Τα περισσότερα άτομα προέρχονται από το δήμο Σουλίου, 61 συνολικά (38 άνδρες και 23 γυναίκες). Από το δήμο Ηγουμενίτσας υπέβαλαν αιτήσεις 51 άτομα (32 άνδρες και 19 γυναίκες), ενώ από το δήμο Φιλιατών 45 άτομα (23 άνδρες και 22 γυναίκες). Τα αγροτεμάχια της εκμετάλλευσης πρέπει να είναι: ιδιόκτητα ή μισθωμένα ή συνδυασμός τους. Το σύνολο της γεωργικής εκμετάλλευσης θα πρέπει να έχει ελάχιστο μέγεθος παραγωγικής δυναμικότητας (εκφρασμένη ως τυπική απόδοση) 8.000€. Μεγαλύτερα ή ίσα της ελάχιστης έκτασης κατά τύπο αγροτεμαχίου που είναι επιλέξιμη στα καθεστώτα της ενιαίας ενίσχυσης και σε κάθε άλλη περίπτωση μεγαλύτερα ή ίσα των 1.000 τετραγωνικών μέτρων (1 στρέμμα), με εξαίρεση τα νησιά του Αιγαίου Πελάγους (πλην των νήσων Κρήτης και Ευβοίας) στα οποία είναι δυνατόν να γίνουν αποδεκτά και μικρότερα αγροτεμάχια. Το σύνολο της εκμετάλλευσης πρέπει να έχει περιληφθεί για πρώτη φορά σε Ενιαία Δήλωση Εκμετάλλευσης στον ΟΠΕΚΕΠΕ κατά το τελευταίο δωδεκάμηνο από την υποβολή της αίτησης. Το ζωικό και μελισσοκομικό κεφάλαιο της εκμετάλλευσης πρέπει να είναι ιδιόκτητο και καταγεγραμμένο στα μητρώα και βιβλιάρια του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.Το ποσό επιχορήγησης στο πρόγραμμα εγκατάστασης των Νέων Αγροτών ανέρχεται σε 17.000€-22.000€ και καταβάλλεται σε 2 δόσεις (η πρώτη δόση αφορά το 70% του συνόλου της επιδότησης). Το ύψος της επιδότησης διαμορφώνεται ανάλογα με: Την κατηγορία της περιοχής μόνιμης κατοικίας του υποψηφίου γεωργού (ορεινή/μειονεκτική/λοιπή). Τον προσανατολισμό της παραγωγής της εκμετάλλευσης στη μελλοντική κατάσταση (Φυτική/Ζωική/Μικτή). Η ελάχιστη διάρκεια υλοποίησης του επιχειρηματικού σχεδίου είναι τα τρία (3) και η μέγιστη τα τέσσερα (4) έτη.