Συνεχώς διακρίσεις κερδίζει το 1ο δημοτικό σχολείο Ηγουμενίτσας...


Συνεχώς διακρίσεις κερδίζει το 1ο δημοτικό σχολείο Ηγουμενίτσας. Γεγονός, που δείχνει τόσο την καλή δουλειά των εκπαιδευτικών, όσο και την ποιότητα των μαθητών. Το ιστορικό πείραμα του Ερατοσθένη για τον υπολογισμό της περιφέρειας  και της ακτίνας της γης, πραγματοποιήθηκε την Τρίτη, 20 Μαρτίου  2018, ημέρα της Εαρινής  Ισημερίας, με αξιοσημείωτη επιτυχία από το σχολείο. Ως αποτέλεσμα αυτού ήρθε ένας ακόμη έπαινος, αυτή τη φορά από την Πανελλήνια Ένωση Υπευθύνων Εργαστηριακών Κέντρων Φυσικών Επιστημών και το Ινστιτούτο Αστρονομίας, Αστροφυσικής, Διαστημικών Εφαρμογών και Τηλεπισκόπησης του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών...