Τα παιδάκια στη Θεσπρωτία ένιωσαν το Πάσχα...

Τα παιδάκια στη Θεσπρωτία ένιωσαν το Πάσχα... Δεν το δείχνει μόνο η φωτογραφία, όπου "τσουγκρίζουν" τα κόκκινα αυγά με τον Επίσκοπο. Το έδειξε και η ευλαβική διακονία τους στο ιερό, ολόκληρη τη Μ. Εβδομάδα. Η προσέλευσή τους στη θεία κοινωνία κατά την αναστάσιμη θεία λειτουργία. Και τι σπουδαίο! Τα παιδάκια έδειξαν ότι στην καθημερινότητα της ζωής τολμούν, ας τα υποτιμούμε πολλές φορές οι ώριμοι, που στην ουσία είμαστε ανώριμοι, και διακηρύττουν με τις πράξεις τους, αυτά, που οι μεγάλοι αρνούμαστε. Συγκινείται η ψυχή τους, συγκλονίζεται από τις προοπτικές και τις δυνατότητες της πίστης, αγγίζουν την αλήθεια ότι ο Χριστός συνανέστησε και τους ανθρώπους με την Ανάστασή του. Αγγίζουν την αλήθεια ότι η δική μας ανάσταση είναι η περίληψη του ορθόδοξου ήθους, το νόημα και ο τελικός σκοπός της ζωής, η πηγή της δύναμης και της χαράς.