Με 345.000 ευρώ βελτιώνεται ο δρόμος προς Σαγιἀδα, αλλά προέχει η σύνδεση με την Εγνατία...

Με 345.000 ευρώ βελτιώνεται ο δρόμος προς Σαγιάδα, όμως το θέμα, αλλά και το αίτημα των τοπικών φορέων, είναι να γίνει η σύνδεση με την Εγνατία...Σύμφωνα με την μελέτη το έργο περιλαμβάνει την αποκατάσταση όλων των ζημιών στην εθνική από την Ηγουμενίτσα μέχρι το Μαυρομάτι. Θα γίνει επούλωση λάκκων του οδοστρώματος όπου απαιτείται , τοποθέτηση στηθαίου ασφαλείας μήκους 700 μ. στο Τ.Δ. Ασπροκκλησίου και διαγράμμιση της οδού Ηγουμενίτσας– Σαγιάδας, καθώς και τμήματος της οδού Σαγιάδας – Μαυρομάτι. Αντί για "μπαλώματα", το καλύτερο θα ήταν να προωθηθεί με κάθε τρόπο η σύνδεση με την Εγνατία, γιατί οι παρεμβάσεις δεν αλλάζουν τις δυνατότητες του δρόμου.