Μονάδες επαγγελματικής εκπαίδευσης στη Θεσπρωτία θα εξοπλιστούν με σύγχρονο εξοπλισμό...


Μονάδες επαγγελματικής εκπαίδευσης της θα εξοπλιστούν με σύγχρονο εργαστηριακό εξοπλισμό. Κάτι, που είναι απαραίτητο, καθώς η τεχνική παιδεία δημιουργεί δυναμικό για την αγορά εργασίας. Η προμήθεια εργαστηριακού εξοπλισμού επαγγελματικής εκπαίδευσης, κατάρτισης και εκπαίδευσης ενηλίκων, που υλοποιεί η Περιφέρεια Ηπείρου στοχεύει στην αναβάθμιση του εργαστηριακού εξοπλισμού των μονάδων. Σκοπός είναι η βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών εκπαίδευσης και κατ’ επέκταση η αναβάθμιση των προσόντων των ωφελούμενων μαθητών και σπουδαστών κατά τη μετέπειτα προσπάθεια εύρεσης εργασίας.