Η Συνέλευση του ΤΕΙ Ηγ/τσας προτείνει την ίδρυση Τμήματος Διαπολιτισμικής Επικοινωνίας

Τα μέλη της Συνέλευσης του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων του ΤΕΙ Ηπείρου, που εδρεύει στην Ηγουμενίτσα, ομόφωνα αποφάσισαν και πρότειναν από την ακαδημαϊκή περίοδο 2019-2010 να λειτουργήσει τμήμα Διαπολιτισμικής Επικοινωνίας στην Ηγουμενίτσα. Και αυτό, γιατί υπάρχει εμπειρία οργάνωσης προγραμμάτων σπουδών και τεχνογνωσία. Τονίζεται ότι το Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων "καλεί τη Διοίκηση και τα Συλλογικά Όργανα του ΤΕΙ Ηπείρου, καθώς και όλους τους αρμόδιους φορείς να στηρίξουν την πρότασή μας, να συμβάλουν στην κατεύθυνση της ταυτόχρονης δημιουργίας του Τμήματος Διαπολιτισμικής Επικοινωνίας στην Ηγουμενίτσα με το αντίστοιχο Τμήμα που προτείνεται να λειτουργήσει στο Βόλο, το ακαδημαϊκό έτος 2019-20, ώστε το Ίδρυμα και η Περιφέρεια να αποκτήσουν ένα Τμήμα που θα θεραπεύει έναν σύγχρονο κλάδο σπουδών και θα παρέχει στους αποφοίτους του διευρυμένους εργασιακούς ορίζοντες". Και προστίθεται: "Τα μέλη ΔΕΠ και η συνέλευση του Τμήματος ευελπιστούν ότι θα γίνει σεβαστή η επί δύο δεκαετίες προσφορά του Τμήματος στην περιφερειακή και εθνική ανάπτυξη και η πολλάκις εκπεφρασμένη βούλησή τους να εξακολουθήσουν να προσφέρουν γνώσεις και δεξιότητες αιχμής στους φοιτητές που σπουδάζουν στον νομό Θεσπρωτίας, σε μια ευαίσθητη γεωπολιτικά περιοχή και, ταυτόχρονα, ιδιαίτερα σημαντική από αναπτυξιακή και διεθνή/διαπολιτισμική άποψη, ως κύρια πύλη της Ελλάδας προς την Ευρώπη".