502 χιλιάδες 200 ευρώ έκτακτη οικονομική ενίσχυση στους δήμους Σουλίου και Φιλιατών....

502 χιλιάδες 200 ευρώ έκτακτη οικονομική ενίσχυση εγκρίθηκε συνολικά για τους δήμους Σουλίου (261.300) και Φιλιατών (240.900). Την έκτακτη οικονομική ενίσχυση των δύο  ορεινών δήμων του νομού Θεσπρωτίας, μαζί με άλλους 86 σε ολόκληρη την Ελλάδα, αποφάσισε το υπουργείο Εσωτερικών. Ενισχύονται εκτάκτως οι Δήμοι αυτοί για δεύτερο συνεχές έτος, λόγω των  επιπρόσθετων δυσκολιών, με τις οποίες βρίσκονται αντιμέτωποι, συγκριτικά με δήμους άλλων κατηγοριών. Γι´ αυτό και τα κριτήρια κατανομής της ενίσχυσης καθορίζονται βάσει γεωμορφολογικών και δημογραφικών χαρακτηριστικών, συνδεόμενων με την την ορεινότητα και τον πραγματικό πληθυσμό. Οι ενισχύσεις διατίθενται στους δικαιούχους Δήμους για την κάλυψη είτε λειτουργικών τους δαπανών, είτε για επενδυτικές τους δραστηριότητες και έργα και θα αποδοθούν με χρηματικές εντολές του Υπουργείου Εσωτερικών προς το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων.