Ξεκίνησε η λειτουργία της 1ης Τοπικής Ομάδας Υγείας Ηγ/τσας στο παλαιό Κέντρο Υγείας

Στο παλαιό Κέντρο Υγείας Ηγουμενίτσας, που μεταφέρθηκε στο Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών, ξεκίνησε την Πέμπτη 22 Μαρτίου 2018, με επισκεψιμότητα ασθενών, που είχαν μικρές ανάγκες ιατρικής κάλυψης, η λειτουργία της Τοπικής Ομάδας Υγείας. Η ΤΟΜΥ Ηγουμενίτσας είναι στελεχωμένη με ειδικευμένο ιατρικό, νοσηλευτικό και λοιπό προσωπικό, άρτια εξοπλισμένη και λειτουργεί από τις 07:00 έως τις 15:00. Συνταγογραφούνται φάρμακα και εξετάσεις και σε περίπτωση περιστατικών γίνεται η διάγνωση και προωθούνται, αν χρειάζεται, οι άρρωστοι σε άλλες δομές. Πρόκειται για ομάδα οικογενειακής ιατρικής, με εγγεγραμμένο πληθυσμό ευθύνης και έχει ως σκοπό την παροχή δωρεάν ποιοτικών υπηρεσιών Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας χωρίς διακρίσεις. Η γραμμή επικοινωνίας με τη ηραμματεία της 1ης Τ.ΟΜ.Υ Ηγουμενίτσας είναι 2665361000. Η διεύθυνση ηλεκτρονικής αλληλογραφίας: tomyhgoumenitsa@1545.syzefxis.gov.gr