Βλάχοι της Αλβανίας: "Δεν είμαστε ξεχωριστή εθνική μειονότητα, είμαστε Έλληνες"...

Οι Βλάχοι της Αλβανίας, σύμφωνα με το νέο νόμο περί μειονοτήτων στη γειτονική χώρα, περιλαμβάνονται στις οκτώ αναγνωρισμένες μειονότητες, δηλαδή την Ελληνική, τη Σλαβομακεδονική, τη Βλάχικη (Vllahe/Arumune), τους Ρομά, τους Αιγυπτίους, τους Μαυροβούνιους, τους Σέρβους, τους Βόσνιους και τους Βουλγάρους. Ο πρόεδρος της Ένωσης Βλάχων Θανάσης Πότσης, εκτός των άλλων, αναφέρει ότι οι Βλάχοι στα Βαλκάνια έχουν ελληνική και ιλλυρικη καταγωγή, δεν αποτελούν ξεχωριστό έθνος και ζητούν να αναφέρονται ως γλωσσική μειονότητα και όχι ως εθνική. Μεταξύ άλλων τονίζει ότι με βάση τη σύνθεση του πληθυσμού στην Αλβανία, από εθνικής και πολιτιστικό-γλωσσικής οπτικής γωνίας, στη χώρα μας ιστορικά διακρίνονταν δύο κατηγορίες ομάδων, από τις οποίες , η πρώτη ομάδα απαρτίζεται από τις εθνικές μειονότητες,οι οποίες πράγματι, χαρακτηρίζονται από έναν αριθμό εθνικών γνωρισμάτων, που τις διακρίνουν από το υπόλοιπο μέρος του πληθυσμού, ενώ στη δεύτερη ομάδα μετέχουν οι διάφορες πολιτιστικό-γλωσσικές κοινότητες, με αριθμό ιδιαίτερων χαρακτηριστικών, γλωσσικών και πολιτιστικών, τα οποία πάντως, δεν είναι επαρκή για να αποτελέσουν αυτές οι κοινότητες, μια ξεχωριστή από εθνικής άποψης ομάδα. Στην κατηγορία αυτή περιλαμβάνεται και η Βλάχικη κοινότητα, η οποία υπ΄ αυτή τη μορφή έχει αναγνωριστεί ιστορικά από το υπόλοιπο μέρος του πληθυσμού στην Αλβανία, και σε όλες σχεδόν τις χώρες της περιοχής μας όπου η Βλάχικη κοινότητα ζει, τόσο ως αυτόχθονας πληθυσμός, όσο και ως πληθυσμός που εγκαταστάθηκε κάποια στιγμή της ιστορίας τους". Και προσθέτει: "Μη θέλοντας, ειδικά, να αναλάβω το ρόλο εκείνου που συγγράφει την ιστορία για τη Βλάχικη κοινότητα, στην οποία εγώ ανήκω, περιληπτικά επιθυμώ να τονίσω: Οι Βλάχοι στο νότιο τμήμα της Βαλκανικής, και ειδικά στην Ελλάδα και τηνΑλβανία, είναι απόγονοι των αρχαίων λαών, Ελλήνων και Ιλλυριών, οι οποίοι, στον ένα ή τον άλλο βαθμό, άφησαν ανεξίτηλα ίχνη και άσκησαν αποφασιστικής σημασίας επίδραση στον παγκόσμιο πολιτισμό. Από την άλλη όμως, αυτή η κοινότητα, σε μια ορισμένη ιστορική περίοδο στην οποία επικρατούσαν στρατιωτικά, οικονομικά και πολιτιστικά οι Ρωμαίοι, απέκτησε ορισμένες ιδιομορφίες πολιτιστικής και γλωσσικής φύσεως, οι οποίες συνέβαλαν στη διαμόρφωση της βλάχικης γλώσσας – νεολατινική γλώσσα, καθώς και ορισμένων άλλων πολιτιστικών στοιχείων. Από τότε που ολοκληρώθηκε η επίδραση της ρωμαϊκής κουλτούρας επί της κοινότητας αυτής και μέχρι τις μέρες μας, η γλωσσική και πολιτιστική ταυτότητα της Βλάχικης κοινότητας, στηρίζεται σε δύο στυλοβάτες: ο ένα είναι η Ελληνική και Ιλλυρική τους εθνική καταγωγή, ο άλλος είναι τα γλωσσικά και τα πολιτιστικά στοιχεία, που αντικατοπτρίζονται κυρίως στη λώσσα τους καθώς και σε ορισμένα ιδιαίτερα πολιτιστικά στοιχεία".