Στην ύπαιθρο μπορούν να παίζουν σκάκι οι Παραμυθιώτες: Μεγάλη σκακιέρα στην πλατεία "Καρκαμισίου"!

Στην ύπαιθρο μπορούν να παίζουν σκάκι οι Παραμυθιώτες, αφού μεγάλη σκακιέρα τοπθετήθηκε απέναντι από το δημαρχείο. Στην πλατεία "Καρκαμισίου"! Προφανώς εντάσσεται στο πλαίσιο του "Πολιτιστικού Καλοκαιριού" στο δήμο Παραμυθιάς. Το σκάκι είναι ιδιαίτερα διαδεδομένο στην Παραμυθιά. Δεν γνωρίζουμε, αν οι κάτοικοι της κωμόπολης, ειδικά οι νεότεροι, επιδόθηκαν στο σκάκι, σίγουρα η πρωτοβουλία αυτή έχει μια θετική ιδιαιτερότητα... Και ίσως να στέλνει το μήνυμα ότι το σκάκι είναι χρήσιμο, αφού ακονίζει το μυαλό μας, και πως αποτελεί στοιχείο μιας ανώτερης πολιτισμικής συμπεριφοράς...