Εγνατία - ελληνοαλβανικά σύνορα Σαγιάδας: Ούτε όνειρο, ούτε υπόσχεση, απλά ανάγκη...

H σύνδεση της Εγνατίας με τα ελληνοαλβανικά σύνορα Σαγιάδας αποτελεί όνειρο ετών των Θεσπρωτών, γιατί θα δώσει μεγαλύτερες προοπτικές οικονομικής ανάπτυξης στο νομό. Δίνονται κατά καιρούς υποσχέσεις για υλοποίηση του έργου, όπως πρόσφατα, ότι θα χρηματοδοτηθεί κατά το μεγαλύτερο μέρος από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων.  Ούτε όνειρο, ούτε υπόσχεση είναι η σύνδεση της Εγνατίας με τα ελληνοαλβανικά σύνορα της Σαγιάδας, απλά είναι μια αναγκαιότητα, αν θέλουμε η Θεσπρωτία να ανοιχεί προς την Αλβανία και η Αλβανία προς τη Θεσπρωτία. Αν θέλουμε να αναζωογονηθεί η μεθόριος. Αν θέλουμε να αξιοποιηθούν τα ιαματικά λουτρά Σαγιάδας.Δέδες. Τέλος όπως έκανε γνωστό ο Υπουργός Υποδομών, μέσω της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων θα προχωρήσει και το βόρειο τμήμα του οδικού άξονα Ε65, ο οποίος συνδέει την Ήπειρο με την Θεσσαλία.