Συρρικνωμένες διακοπές των απόδημων Θεσπρωτών στον τόπο τους...

Συρρικνωμένος κατά πολύ είναι πλέον ο χρόνος παραμονής των απόδημων Θεσπρωτών στον τόπο τους... Έχουν περιοριστεί σε μια εβδομάδα περίπου το μήνα Αύγουστο. Έτσι τα θεσπρωτικά χωριά μόνο για πολύ μικρό χρονικό διάστημα αποκτούν ζωντάνια. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα ότι κάποια σπίτια, που πλαιότερα συντηρούνταν για να μείνουν οι ταξιδεμένοι έναν μήνα περίπου, τώρα παραμένουν σχεδόν εγκαταλελειμμένα, λόγω και της οικονομικής δυσπραγίας. Τα πανηγύρια έχουν μικρότερη συμμετοχή και λιγότερη κατανάλωση. Είναι ένα σκηνικό, που καταδικάζει σε μαρασμό τη θεσπρωτική ύπαιθρο. Μέχρι και την πρώτη δεκαετία του 2000 τα πράγματα ήταν εντελώς διαφορετικά. Οι απόδημοι όχι μόνο διέθεταν πολύ περισσότερο χρόνο διακοπών στα χωριά τους, αλλά είχαν και τη δυνατότητα να αφήνουν χρήματα στον τόπο τους. Τώρα τα πράγματα έχουν αλλάξει, με αποτέλεσμα ακόμη και στις ολιγοήμερες διακοπές να μη λείπει το άγχος από τους ανθρώπους.