Τα Κέντρα Υγείας του νομού Θεσπρωτίας σε σχετικά καλή κατάσταση, λόγω του ενδιαφέροντος του προσωπικού τους!

Τα Κέντρα Υγείας του νομού  Θεσπρωτίας είναι σε σχετικά καλή κατάσταση, λόγω του ενδιαφέροντος του προσωπικού τους! Η πολιτεία δεν κάνει και πολλά πράγματα, αφού και η χρηματοδότηση είναι ελλιπής και υπάρχουν πολλές ελλείψεις σε εξοπλισμό και υλικά και το απαραίτητο ιατρικό και νοσηλευτικό δυναμικό δεν είναι πλήρες. Ωστόσο, οι υπάρχοντες ιατροί, το υπάρχον νησηλευτικό προσωπικό και τα υπάρχοντα διοικητικά στελέχη, προσφέρουν υπηρεσίες πολύτιμες, εξασφαλίζουν με διάφορους τρόπους τα απαραίτητα και έτσι κατορθώνουν να ανταποκρίνονται στα περιστατικά. Τελικά και μέσα από τις δυσκολίες ο ανθρώπινος παράγοντας μπορεί να λειτουργήσει, όταν υπάρχει η συνειδητότητα και η προθυμία, και να δημιουργήσει αποτελέσματα.